Soalan Temuduga Spring MVC

Soalan Temuduga Spring MVC

1. Pengenalan Spring MVC adalah kerangka web asli dari Spring yang dibina di Servlet API. Ini menyediakan arsitektur Model-View-Controller yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang fleksibel. Dalam tutorial ini, kita akan memfokuskan pada soalan yang berkaitan dengannya, kerana ia sering menjadi topik wawancara kerja pembangun Spring.

Read More

  Penapis Aliran Java dengan Lambda Expression

Penapis Aliran Java dengan Lambda Expression

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan meneroka penggunaan kaedah Stream.filter () ketika kita bekerja dengan Stream di Java. Kami akan melihat bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menangani kes khas dengan pengecualian yang diperiksa. 2. Menggunakan Stream.filter () Kaedah penapis () adalah operasi perantaraan antara muka Aliran yang membolehkan kita menyaring elemen aliran yang sesuai dengan Predikat tertentu : Stream filter(Predicate predicate) Untuk melihat bagaimana ini berfungsi, mari buat kelas Pelanggan : public class Customer { private String name; private int poi

Read More

  Java InputStream to String

Java InputStream to String

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini kita akan melihat cara mengubah InputStream menjadi String , menggunakan Jambu, pustaka Apache Commons IO, dan Java biasa. Artikel ini adalah sebahagian daripada siri "Java - Back to Basic" di Baeldung. 2. Bertukar Dengan Jambu Batu Mari kita mulakan dengan contoh Jambu Batu - memanfaatkan fungsi ByteSource : @Test public void givenUsingGuava_whenConvertingAnInputStreamToAString_thenCorrect() throws IOException { String originalString = randomAlphabetic(8); InputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(originalString.

Read More

  Susun HashMap di Java

Susun HashMap di Java

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan belajar bagaimana menyusun HashMap di Java . Lebih khusus lagi, kami akan melihat menyusun entri HashMap mengikut kunci atau nilai mereka menggunakan: Peta Pokok ArrayList and Collections.sort () Set Pokok Menggunakan Stream API , dan akhirnya, Menggunakan perpustakaan Jambu Batu 2.

Read More

  Panduan untuk JAXB

Panduan untuk JAXB

1. Pengenalan Ini adalah artikel pengenalan mengenai JAXB (Java Architecture for XML Binding). Pertama, kita akan menunjukkan cara menukar objek Java ke XML dan sebaliknya, dan kemudian kita akan menumpukan pada menghasilkan kelas Java dari skema XML dan sebaliknya dengan menggunakan plugin JAXB-2 Maven.

Read More

  Panduan untuk Java HashMap

Panduan untuk Java HashMap

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan melihat cara menggunakan HashMap di Java, dan kita akan melihat bagaimana ia berfungsi secara dalaman. Kelas yang sangat serupa dengan HashMap ialah Hashtable . Sila rujuk beberapa artikel kami yang lain untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelas java.

Read More

  Tukar Array Karakter ke String di Java

Tukar Array Karakter ke String di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan membahas pelbagai cara untuk menukar array watak menjadi String di Java. 2. Pembentuk String The String kelas mempunyai pembina yang menerima satu char lokasi sebagai hujah: @Test public void whenStringConstructor_thenOK() { final char[] charArray = { 'b', 'a', 'e', 'l', 'd', 'u', 'n', 'g' }; String string = new String(charArray); assertThat(string, is("baeldung")); } Ini adalah salah satu cara termudah untuk menukar array char ke String .

Read More

  Pengekodan dan Penyahkodan Java Base64

Pengekodan dan Penyahkodan Java Base64

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kami meneroka pelbagai utiliti yang menyediakan fungsi pengekodan dan penyahkodan Base64 di Java. Kami terutama akan menggambarkan API Java 8 baru dan API utiliti yang keluar dari Apache Commons. 2. Java 8 untuk Pangkalan 64 Java 8 akhirnya menambahkan keupayaan Base64 ke API standard.

Read More

  Ekspresi Lambda dan Muka Berfungsi: Petua dan Amalan Terbaik

Ekspresi Lambda dan Muka Berfungsi: Petua dan Amalan Terbaik

1. Gambaran keseluruhan Sekarang Java 8 telah mencapai penggunaan, corak, dan praktik terbaik yang luas mulai muncul untuk beberapa fitur utama. Dalam tutorial ini, kita akan melihat dengan lebih dekat antarmuka fungsional dan ungkapan lambda. 2. Lebih suka antara muka fungsi standard Antaramuka fungsional, yang dikumpulkan dalam pakej fungsional java.

Read More

  Panduan untuk Jumlah Java

Panduan untuk Jumlah Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan melihat apa yang dihitung Java, masalah apa yang mereka selesaikan dan bagaimana beberapa corak reka bentuk yang dapat mereka gunakan dalam praktik. Kata kunci enum diperkenalkan di Java 5. Ini menunjukkan jenis kelas khas yang selalu meluaskan kelas java.

Read More

  Kaedah Thread.join () di Jawa

Kaedah Thread.join () di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan kaedah join () yang berbeza di kelas Thread . Kami akan memperincikan kaedah ini dan beberapa kod contoh. Seperti kaedah tunggu () dan maklumkan () , gabung () adalah satu lagi mekanisme penyegerakan antara benang. Anda dapat melihat tutorial ini dengan cepat untuk membaca lebih lanjut mengenai menunggu () dan memberitahu () .

Read More

  Penyisipan Penyisipan di Java

Penyisipan Penyisipan di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan algoritma Penyisipan Penyisipan dan melihat pelaksanaan Java . Insertion Sort adalah algoritma yang cekap untuk memesan sebilangan kecil item. Kaedah ini berdasarkan cara pemain kad mengurutkan kad permainan. Kita mulakan dengan tangan kiri yang kosong dan kad-kad diletakkan di atas meja.

Read More

  Pemetaan Permintaan Musim Bunga

Pemetaan Permintaan Musim Bunga

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan memberi tumpuan kepada salah satu anotasi utama di Spring MVC: @RequestMapping. Secara sederhana, anotasi digunakan untuk memetakan permintaan web ke kaedah Spring Controller. 2. @ Asas Permintaan Pemetaan Mari kita mulakan dengan contoh mudah: memetakan permintaan HTTP ke kaedah menggunakan beberapa kriteria asas.

Read More

  Ciri-ciri Baru Java 9

Ciri-ciri Baru Java 9

1. Gambaran keseluruhan Java 9 dilengkapi dengan set ciri kaya. Walaupun tidak ada konsep bahasa baru, API baru dan arahan diagnostik pasti menarik bagi pembangun. Dalam penulisan ini kita akan melihat beberapa ciri baru yang cepat dan tinggi; senarai penuh ciri baru boleh didapati di sini. 2. Sistem Modular - Projek Jigsaw Mari kita mulakan dengan yang besar - membawa modulariti ke platform Java.

Read More

  Kaedah Java toString ()

Kaedah Java toString ()

1. Gambaran keseluruhan Setiap kelas di Jawa adalah anak kelas Objek sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan kerana kelas Objek mengandungi kaedah toString () , kita dapat memanggil toString () pada setiap keadaan dan mendapatkan representasi rentetan. Dalam tutorial ini, kita akan melihat tingkah laku default toString () dan belajar bagaimana mengubah tingkah lakunya.

Read More

  Permulaan Senarai Java dalam Satu Baris

Permulaan Senarai Java dalam Satu Baris

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menyiasat bagaimana kami dapat menginisialisasi Daftar dengan menggunakan satu pelapik. 2. Buat Dari Array Kami dapat membuat Senarai dari array dan terima kasih kepada literal array kami dapat menginisialisasi dalam satu baris: List list = Arrays.

Read More

  Pembina Salin Java

Pembina Salin Java

1. Pengenalan Pembina salinan dalam kelas Java adalah konstruktor yang membuat objek menggunakan objek lain dari kelas Java yang sama . Itu berguna ketika kita ingin menyalin objek kompleks yang mempunyai beberapa bidang, atau ketika kita ingin membuat salinan mendalam dari objek yang ada. 2. Cara Membuat Salinan Pembina Untuk membuat salinan konstruktor, pertama kita dapat menyatakan konstruktor yang mengambil objek dengan jenis yang sama seperti parameter: public class Employee { private int id; private String name; public Employee(Employee employee) { } } Kemudian, kami menyalin setiap

Read More

  Soalan Temuduga Koleksi Java

Soalan Temuduga Koleksi Java

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri: • Pertanyaan Temuduga Koleksi Java (artikel semasa) • Soalan Temuduga Sistem Jenis Java • Pertanyaan Temuduga Bersama Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Struktur dan Permulaan Kelas Java • Soalan Temuduga Java 8 (+ Jawapan) • Pengurusan Memori dalam Soalan Temuduga Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Generik Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Kawalan Aliran Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Pengecualian Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Anotasi Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Kerangka Musim Bunga Teratas 1. Pengenalan Java Coll

Read More

  Tukarkan String ke int atau Integer di Java

Tukarkan String ke int atau Integer di Java

1. Pengenalan Menukar String ke int atau Integer adalah operasi yang sangat biasa di Java. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan pelbagai cara untuk menangani masalah ini. Terdapat beberapa cara mudah untuk mengatasi penukaran asas ini. 2. Integer.parseInt () Salah satu penyelesaian utama adalah menggunakan kaedah statik khusus Integer : parseInt () , yang mengembalikan nilai int primitif : @Test public void givenString_whenParsingInt_shouldConvertToInt() { String givenString = "42"; int result = Integer.

Read More

  Panduan untuk Parameter JVM Paling Penting

Panduan untuk Parameter JVM Paling Penting

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan meneroka pilihan yang paling terkenal yang boleh digunakan untuk mengkonfigurasi Mesin Maya Java. 2. Memori Heap Eksplisit - Pilihan Xms dan Xmx Salah satu amalan yang berkaitan dengan prestasi yang paling biasa adalah dengan menginisialisasi memori timbunan sesuai dengan keperluan aplikasi.

Read More

  Panduan untuk java.util.Formatter

Panduan untuk java.util.Formatter

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan membincangkan pemformatan String di Java menggunakan kelas java.util.Formatter , yang memberikan sokongan untuk justifikasi tata letak dan penjajaran. 2. Cara Menggunakan Formatter Ingat printf C ? Memformat String di Java terasa serupa. Kaedah () kaedah Formatter didedahkan melalui kaedah statik dari kelas String .

Read More

  Corak Pemerhati di Jawa

Corak Pemerhati di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan menerangkan corak Observer dan melihat beberapa alternatif pelaksanaan Java. 2. Apakah Corak Pemerhati? Pemerhati adalah corak reka bentuk tingkah laku. Ia menyatakan komunikasi antara objek: diperhatikan dan pemerhati . Yang dapat dilihat adalah objek yang memberitahu pemerhati mengenai perubahan keadaannya.

Read More

  Mengapa String Tidak Boleh Diubah di Jawa?

Mengapa String Tidak Boleh Diubah di Jawa?

1. Pengenalan Di Jawa, String tidak berubah. Pertanyaan jelas yang cukup lazim dalam wawancara adalah "Mengapa String dirancang sebagai tidak berubah di Java?" James Gosling, pencipta Java, pernah ditanya dalam wawancara kapan harus menggunakan orang yang tidak berubah, yang dia jawab: Saya akan menggunakan yang tidak berubah setiap kali saya boleh.

Read More

  Musim bunga JDBC

Musim bunga JDBC

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan membahas kes penggunaan praktikal modul Spring JDBC. Semua kelas di Spring JDBC dibahagikan kepada empat pakej berasingan: teras - fungsi teras JDBC. Beberapa kelas penting di bawah pakej ini termasuk JdbcTemplate , SimpleJdbcInsert, SimpleJdbcCall dan NamedParameterJdbcTemplate .

Read More

  Array to String Penukaran

Array to String Penukaran

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat menukar array rentetan atau bilangan bulat menjadi rentetan dan kembali lagi. Kita dapat mencapainya dengan kelas utiliti Java dan Java vanilla dari perpustakaan yang biasa digunakan. 2. Tukarkan Array ke Rentetan Kadang-kadang kita perlu menukar pelbagai rentetan atau bilangan bulat menjadi rentetan, tetapi sayangnya, tidak ada kaedah langsung untuk melakukan penukaran ini.

Read More

  Tutorial Mockito

Tutorial Mockito

Siri tutorial ini memberi tumpuan kepada perpustakaan Mockito - dari kes penggunaan asas hingga yang lebih maju, serta mengintegrasikannya dengan perpustakaan ujian berguna lain seperti JUnit. Asas Mockito Bermula dengan Mockito @Mock, @Spy, @Captor dan @InjectMocks (popular) Panduan Pantas untuk BDDMockito Kaedah Mockito's Mock Mockito ArgumentMatchers Melempar Pengecualian Mengejek menggunakan Mockito (popular) Ciri Java 8 Mockito Mockito Bila / Kemudian Buku Masak (popular) Mockito Verify Cookbook (popular) Mockito Lanjutan Kaedah Mengolok-olokkan Mockito dengan Mocki

Read More

  Tetapkan JAVA_HOME pada Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux

Tetapkan JAVA_HOME pada Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ringkas ini, kita akan melihat cara menetapkan pemboleh ubah JAVA_HOME pada Windows, Mac OS X, dan Linux. 2. Windows 2.1. Windows 10 dan 8 Buka Cari dan taipkan tetapan sistem lanjutan Pada pilihan yang ditunjukkan, pilih pautan Lihat tetapan sistem lanjutan Di bawah tab Lanjutan , klik Pemboleh ubah Persekitaran Di bahagian Pemboleh ubah sistem , klik Baru (atau Pemboleh ubah pengguna untuk tetapan pengguna tunggal) Tetapkan JAVA_HOME sebagai nama Pembolehubah dan jalan ke pemasangan JDK sebagai nilai Pembolehubah dan klik OK Klik OK dan klik Ter

Read More

  Memulakan HashMap di Java

Memulakan HashMap di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan belajar tentang pelbagai cara memulakan HashMap di Java. Kami akan menggunakan Java 8 dan juga Java 9. 2. Content pengasal yang statik HashMap Kita boleh memulakan HashMap menggunakan blok kod statik : public static Map articleMapOne; static { articleMapOne = new HashMap(); articleMapOne.

Read More

  Keselamatan dengan Musim Bunga

Keselamatan dengan Musim Bunga

The keselamatan dengan Spring tutorial fokus, seperti yang anda harapkan, pada Spring Keselamatan. Mulakan dengan siri Pendaftaran jika anda berminat membina aliran pendaftaran, dan memahami beberapa asas kerangka kerja. Kemudian, terokai pengesahan dan dalaman Spring Security yang lain secara mendalam.

Read More

  Perbezaan Antara peta () dan peta rata ()

Perbezaan Antara peta () dan peta rata ()

1. Gambaran keseluruhan map () dan flatMap () API berasal dari bahasa berfungsi. Di Java 8, anda boleh menemuinya di Opsional, Stream dan di CompletableFuture (walaupun dengan nama yang sedikit berbeza). Aliran mewakili urutan objek, sedangkan pilihan adalah kelas yang mewakili nilai yang boleh ada atau tidak ada.

Read More

  Pengenalan JPA Spring Data

Pengenalan JPA Spring Data

1. Gambaran keseluruhan Artikel ini akan memberi tumpuan untuk memperkenalkan Spring Data JPA ke dalam projek Spring dan sepenuhnya mengkonfigurasi lapisan kegigihan. Untuk pengenalan langkah demi langkah mengenai pengaturan konteks Spring menggunakan konfigurasi berbasis Java dan Maven pom asas untuk projek ini, lihat artikel ini.

Read More

  Tutorial Jackson JSON

Tutorial Jackson JSON

Tutorial ini menggambarkan tugas, masalah dan penyelesaian Jackson 2 yang paling biasa semasa melakukan marshalling dan unmarshalling JSON. Basic Marshalling Jackson Contoh Anotasi Jackson (popular) Pengenalan kepada Jackson ObjectMapper (popular) Jackson Abaikan Properties pada Marshalling Abaikan Null Fields dengan Jackson Jackson - Tukar Nama Medan Serialisasi dan Deserialisasi XML dengan Jackson Jackson - Marshall String to JsonNode Menggunakan Pilihan dengan Jackson Basic Jackson Unmarshalling Jackson - Menghapus JSON dengan Harta Tidak Diketahui Jackson vs Gson

Read More

  Pengenalan AOP Spring

Pengenalan AOP Spring

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kami akan memperkenalkan AOP (Aspect Oriented Programming) dengan Spring dan mula memahami bagaimana kita dapat mula menggunakan alat yang kuat ini dalam senario praktikal. Anda juga boleh memanfaatkan anotasi AspectJ ketika mengembangkan menggunakan Spring AOP tetapi dalam artikel ini, kami memfokuskan pada konfigurasi berasaskan Spring AOP XML.

Read More

  Panduan untuk System.exit ()

Panduan untuk System.exit ()

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan melihat apa maksud System.exit di Java. Kami akan melihat tujuannya, tempat penggunaan dan cara menggunakannya. Kami juga akan melihat apa perbezaannya dengan menggunakan kod status yang berbeza. 2. Apa itu System.exit ? System.exit adalah kaedah yang tidak sah .

Read More

  Panduan untuk Google Guice

Panduan untuk Google Guice

1. Pengenalan Artikel ini akan mengkaji asas-asas Google Guice . Kami akan melihat pendekatan untuk menyelesaikan tugas Dependency Injection (DI) asas di Guice. Kami juga akan membandingkan dan membezakan pendekatan Guice dengan kerangka DI yang lebih mapan seperti Spring and Contexts and Dependency Injection (CDI).

Read More

  Panduan UUID di Java

Panduan UUID di Java

1. Gambaran keseluruhan UUID (Universally Unique Identifier), juga dikenali sebagai GUID (Globally Unique Identifier) ​​mewakili nilai panjang 128-bit yang unik untuk semua tujuan praktikal . Perwakilan standard UUID menggunakan digit hex (oktet): 123e4567-e89b-12d3-a456-556642440000 UUID terdiri dari digit hex (masing-masing 4 huruf ) bersama dengan 4 simbol "-" yang panjangnya sama dengan 36 aksara . Ni

Read More

  Ralat Penyusun Java: permulaan ungkapan yang tidak sah

Ralat Penyusun Java: permulaan ungkapan yang tidak sah

1. Gambaran keseluruhan "Permulaan ungkapan haram" adalah kesalahan biasa yang mungkin kita hadapi pada waktu penyusunan. Dalam tutorial ini, kita akan melihat contoh yang menggambarkan penyebab utama ralat ini dan cara memperbaikinya. 2. Pendakap Kerinting Hilang Pendakap keriting yang hilang boleh menyebabkan kesalahan "permulaan ungkapan tidak sah".

Read More

  Panduan untuk TreeMap di Java

Panduan untuk TreeMap di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan meneroka penerapan TreeMap antara muka Peta dari Java Collections Framework (JCF). TreeMap adalah implementasi peta yang menyimpan catatannya disusun mengikut susunan semula kuncinya atau lebih baik lagi menggunakan pembanding jika disediakan oleh pengguna pada waktu pembinaan.

Read More

  Apa itu Spring Bean?

Apa itu Spring Bean?

1. Gambaran keseluruhan Bean adalah konsep utama Spring Framework. Oleh itu, memahami konsep ini sangat penting untuk memahami kerangka kerja dan menggunakannya dengan cara yang berkesan. Malangnya, tidak ada jawapan yang jelas untuk soalan mudah - apa sebenarnya kacang musim bunga. Beberapa penjelasan mencapai tahap yang rendah sehingga gambaran besar tidak terjawab, sedangkan ada yang terlalu kabur.

Read More

  NaN di Jawa

NaN di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Sederhananya, NaN adalah nilai jenis data berangka yang bermaksud "bukan nombor". Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menerangkan nilai NaN di Java dan pelbagai operasi yang dapat menghasilkan atau melibatkan nilai ini. 2. Apa itu NaN ? NaN biasanya menunjukkan hasil operasi yang tidak sah.

Read More

  Profil Musim Semi

Profil Musim Semi

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kami akan memberi tumpuan untuk memperkenalkan Profil pada musim bunga. Profil adalah ciri utama kerangka kerja - yang memungkinkan kami memetakan kacang kami ke profil yang berbeza - misalnya, dev , test , dan prod . Kita kemudian dapat mengaktifkan profil yang berbeza di persekitaran yang berbeza untuk hanya butang butang yang kita perlukan.

Read More

  Cara Menyebarkan Fail WAR ke Tomcat

Cara Menyebarkan Fail WAR ke Tomcat

1. Gambaran keseluruhan Apache Tomcat adalah salah satu pelayan web yang paling popular di komuniti Java. Ia dihantar sebagai wadah servlet yang mampu melayani Web ARchives dengan sambungan WAR. Ini menyediakan papan pemuka pengurusan dari mana anda dapat menggunakan aplikasi web baru, atau membatalkan penerapan yang ada tanpa harus menghidupkan semula wadah.

Read More

  Pengenalan kepada RxJava

Pengenalan kepada RxJava

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan fokus menggunakan Reactive Extensions (Rx) di Java untuk menyusun dan menggunakan urutan data. Sepintas lalu, API mungkin mirip dengan Java 8 Streams, tetapi sebenarnya, jauh lebih fleksibel dan lancar, menjadikannya paradigma pengaturcaraan yang kuat.

Read More

  Amaran SLF4J: Laluan Kelas Mengandungi Banyak Ikatan SLF4J

Amaran SLF4J: Laluan Kelas Mengandungi Banyak Ikatan SLF4J

1. Gambaran keseluruhan Apabila kita menggunakan SLF4J dalam aplikasi kita, kadang-kadang kita melihat mesej amaran mengenai banyak pengikatan di classpath yang dicetak ke konsol. Dalam tutorial ini, kami akan cuba memahami mengapa kami melihat mesej ini dan bagaimana menyelesaikannya. 2. Memahami Peringatan Pertama, mari lihat contoh amaran: SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.

Read More

  Java - Cuba dengan Sumber

Java - Cuba dengan Sumber

1. Gambaran keseluruhan Sokongan untuk mencuba dengan sumber - diperkenalkan di Java 7 - memungkinkan kita untuk menyatakan sumber yang akan digunakan dalam blok percubaan dengan jaminan bahawa sumber daya akan ditutup ketika setelah pelaksanaan blok tersebut. Sumber yang dinyatakan mesti melaksanakan antara muka AutoCloseable .

Read More

  Pengenalan Thread Pools di Jawa

Pengenalan Thread Pools di Jawa

1. Pengenalan Artikel ini adalah melihat kumpulan thread di Java - dimulai dengan implementasi yang berbeza di perpustakaan Java standard dan kemudian melihat perpustakaan Jambu Google. 2. Kolam Thread Di Java, utas dipetakan ke utas tingkat sistem yang merupakan sumber sistem operasi. Sekiranya anda membuat utas dengan tidak terkawal, anda mungkin kehabisan sumber ini dengan cepat.

Read More

  Panduan untuk Iterator di Jawa

Panduan untuk Iterator di Jawa

1. Pengenalan An Pelelar merupakan salah satu daripada banyak cara kita boleh merentasi koleksi, dan sebagai setiap pilihan, ia mempunyai kebaikan dan keburukan. Ini pertama kali diperkenalkan di Java 1.2 sebagai pengganti Enumerasi dan: memperkenalkan nama kaedah yang diperbaiki memungkinkan untuk membuang elemen dari koleksi yang kami ulangi tidak menjamin pesanan lelaran Dalam tutorial ini, kita akan mengkaji antara muka Iterator yang mudah untuk mengetahui bagaimana kita boleh menggunakan kaedahnya yang berbeza.

Read More

  Log masuk di Spring Boot

Log masuk di Spring Boot

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan meneroka pilihan pembalakan utama yang terdapat di Spring Boot. Maklumat yang lebih mendalam mengenai Logback tersedia dalam Panduan untuk Logback, sementara Log4j2 diperkenalkan di Intro to Log4j2 - Appenders, Layouts dan Filter. 2. Persediaan Awal Mari kita buat modul Spring Boot terlebih dahulu.

Read More

  Penyataan Switch Java

Penyataan Switch Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan mengetahui apa itu pernyataan peralihan dan cara menggunakannya. The suis kenyataan membolehkan kita untuk menggantikan beberapa bersarang if-lagi yang membina dan dengan itu meningkatkan kebolehbacaan kod kami. Switch telah berkembang dari masa ke masa - jenis baru yang disokong telah ditambahkan, terutama di Java 5 dan 7.

Read More

  Anotasi Boot Musim Semi

Anotasi Boot Musim Semi

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri: • Anotasi Inti Musim Semi • Anotasi Web Spring • Anotasi Boot Musim Semi (artikel semasa) • Anotasi Penjadualan Musim Semi • Anotasi Data Musim Semi • Anotasi Kacang Musim Bunga 1. Gambaran keseluruhan Spring Boot menjadikan konfigurasi Spring lebih mudah dengan ciri konfigurasi automatiknya. Dalam tuto

Read More

  The Spring ApplicationContext

The Spring ApplicationContext

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan melihat antara muka Spring ApplicationConext secara terperinci. 2. Antaramuka ApplicationContext Salah satu ciri utama rangka Spring adalah wadah IoC (Inversion of Control). Bekas Spring IoC bertanggungjawab menguruskan objek aplikasi. Ia menggunakan suntikan kebergantungan untuk mencapai pembalikan kawalan.

Read More

  Hujah Baris Perintah di Jawa

Hujah Baris Perintah di Jawa

1. Pengenalan Adalah biasa untuk menjalankan aplikasi dari baris perintah menggunakan argumen. Terutama di bahagian pelayan. Biasanya, kami tidak mahu aplikasi melakukan perkara yang sama pada setiap larian: kami ingin mengkonfigurasi kelakuannya dengan cara tertentu. Dalam tutorial ringkas ini, kita akan meneroka bagaimana kita dapat menangani argumen baris perintah di Java.

Read More

  Menyiapkan Swagger 2 dengan Spring REST API

Menyiapkan Swagger 2 dengan Spring REST API

Bahagian Keselamatan Saya baru sahaja mengumumkan kursus Learn Spring Security yang baru, termasuk bahan penuh yang tertumpu pada timbunan OAuth2 baru di Spring Security 5: >> SEMAK KELUARAN KURSUS Teratas Saya baru sahaja mengumumkan kursus Learn Spring yang baru , yang berfokus pada asas-asas Spring 5 dan Spring Boot 2: >> SEMAK KURSUS 1.

Read More

  Membuat Permintaan POST JSON Dengan HttpURLConnection

Membuat Permintaan POST JSON Dengan HttpURLConnection

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara membuat permintaan JSON POST menggunakan HttpURLConnection . 2. Membina Permintaan POST JSON dengan HttpURLConnection 2.1. Buat Objek URL Mari buat objek URL dengan rentetan URI sasaran yang menerima data JSON melalui kaedah HTTP POST: URL url = new URL ("//reqres.

Read More

  Pengenalan Java ArrayDeque

Pengenalan Java ArrayDeque

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan kelas ArrayDeque Java - yang merupakan pelaksanaan antara muka Deque . An ArrayDeque (juga dikenali sebagai "Array Double Berakhir Queue", disebut sebagai "ArrayDeck") adalah sejenis khas tatasusunan growable yang membolehkan kita untuk menambah atau membuang unsur dari kedua-dua belah pihak.

Read More

  Menjumlahkan Nombor dengan Aliran Java

Menjumlahkan Nombor dengan Aliran Java

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menunjukkan pelbagai cara untuk mengira jumlah bilangan bulat, menggunakan Stream API . Demi kesederhanaan, kami akan menggunakan bilangan bulat dalam contoh kami. Walau bagaimanapun, kami juga boleh menggunakan kaedah yang sama untuk jangka panjang dan beregu.

Read More

  Spring MVC dan Anotasi @ModelAttribute

Spring MVC dan Anotasi @ModelAttribute

1. Gambaran keseluruhan Salah satu anotasi Spring-MVC yang paling penting ialah anotasi @ModelAttribute. The @ModelAttribute adalah penjelasan yang mengikat kaedah parameter atau nilai kaedah kembali kepada sifat model dinamakan dan kemudian mendedahkan ia kepada paparan web. Dalam contoh berikut, kami akan menunjukkan kebolehgunaan dan fungsi anotasi, melalui konsep umum: borang yang dihantar dari pekerja syarikat.

Read More

  Kelas Tanpa Nama di Jawa

Kelas Tanpa Nama di Jawa

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kita akan mempertimbangkan kelas tanpa nama di Java. Kami akan menerangkan bagaimana kami dapat menyatakan dan membuat contohnya. Kami juga akan membincangkan sifat dan batasan mereka secara ringkas. 2. Pengisytiharan Kelas Tanpa Nama Kelas tanpa nama adalah kelas dalaman tanpa nama.

Read More

  Tegaskan Pengecualian dilemparkan di JUnit 4 dan 5

Tegaskan Pengecualian dilemparkan di JUnit 4 dan 5

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat bagaimana menguji apakah pengecualian dilemparkan menggunakan perpustakaan JUnit. Kami tentu saja akan memastikan kedua-dua versi JUnit 4 dan JUnit 5. 2. JUnit 5 JUnit 5 Jupiter assertions API memperkenalkan kaedah assertThrows untuk menegaskan pengecualian.

Read More

  Menyusun Susunan di Jawa

Menyusun Susunan di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan kaedah biasa untuk menyusun susunan mengikut urutan menaik dan menurun. Kami akan melihat menggunakan kaedah penyortiran kelas Java Arrays serta menerapkan Comparator kita sendiri untuk memerintahkan nilai array kita. 2. Definisi Objek Sebelum kita mulakan, mari kita tentukan dengan cepat beberapa tatasusunan yang akan kita susun sepanjang tutorial ini.

Read More

  Antaramuka Marker di Java

Antaramuka Marker di Java

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan belajar mengenai antara muka penanda di Java. 2. Antara Muka Penanda Antaramuka penanda adalah antara muka yang tidak mempunyai kaedah atau pemalar di dalamnya . Ia memberikan maklumat jenis run-time mengenai objek , jadi penyusun dan JVM mempunyai maklumat tambahan mengenai objek tersebut .

Read More

  Pengumpul Sampah JVM

Pengumpul Sampah JVM

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menunjukkan asas pelaksanaan JVM Garbage Collection (GC) yang berbeza . Selain itu, kami akan mengetahui cara mengaktifkan jenis Pengumpulan Sampah tertentu dalam aplikasi kami. 2. Pengenalan Ringkas Mengutip Sampah Dari namanya, kelihatan seperti Koleksi Sampah berkaitan dengan mencari dan menghapus sampah dari ingatan.

Read More

  Panduan untuk Profilers Java

Panduan untuk Profilers Java

1. Gambaran keseluruhan Kadang kala menulis kod yang hanya berjalan tidak mencukupi. Kami mungkin ingin mengetahui apa yang berlaku secara dalaman seperti bagaimana memori dialokasikan, akibat menggunakan satu pendekatan pengekodan daripada yang lain, implikasi pelaksanaan bersamaan, bidang untuk meningkatkan prestasi, dan lain-lain.

Read More

  Anotasi @Jadual pada Musim Bunga

Anotasi @Jadual pada Musim Bunga

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kami akan menggambarkan bagaimana anotasi Spring @Schedched boleh digunakan untuk mengkonfigurasi dan menjadualkan tugas. Peraturan mudah yang perlu kita ikuti untuk memberi penjelasan mengenai kaedah dengan @Schedched adalah: kaedah harus mempunyai jenis pengembalian yang tidak sah kaedah tidak boleh menerima sebarang parameter 2.

Read More

  Cari Jumlah dan Purata dalam Array Java

Cari Jumlah dan Purata dalam Array Java

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat mengira jumlah & rata-rata dalam array menggunakan kedua-dua gelung standard Java dan Stream API. 2. Cari Jumlah Elemen Array 2.1. Sum Menggunakan Untuk Loop Untuk mencari jumlah semua elemen dalam suatu array, kita hanya dapat mengulangi array dan menambahkan setiap elemen ke jumlah yang terkumpulpemboleh ubah.

Read More

  Soalan Temu Duga Bersama Java

Soalan Temu Duga Bersama Java

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri: • Pertanyaan Temuduga Koleksi Java • Soalan Temuduga Sistem Jenis Java • Soalan Wawancara Kesesuaian Java (+ Jawapan) (artikel semasa) • Soalan Temuduga Struktur dan Permulaan Kelas Java • Soalan Temuduga Java 8 (+ Jawapan) • Pengurusan Memori dalam Soalan Temuduga Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Generik Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Kawalan Aliran Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Pengecualian Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Anotasi Java (+ Jawapan) • Soalan Temuduga Kerangka Musim Bunga Teratas 1. Pengenalan Concurren

Read More

  Memahami NumberFormatException di Java

Memahami NumberFormatException di Java

1. Pengenalan Java melemparkan NumberFormatException - pengecualian yang tidak dicentang - apabila ia tidak dapat menukar String ke jenis nombor. Oleh kerana tidak dicentang, Java tidak memaksa kita untuk menangani atau menyatakannya. Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menerangkan dan menunjukkan apa yang menyebabkan NumberFormatException di Java dan bagaimana mengelakkan atau menghadapinya .

Read More

  Menambah Elemen ke Java Array vs ArrayList

Menambah Elemen ke Java Array vs ArrayList

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan melihat secara ringkas persamaan dan perbezaan dalam peruntukan memori antara array Java dan ArrayList standard . Selanjutnya, kita akan melihat cara menambahkan dan memasukkan elemen dalam larik dan ArrayList . 2. Susunan Java dan ArrayList Array Java adalah struktur data asas yang disediakan oleh bahasa.

Read More

  RequestBody dan ResponseBody Anotasi Spring

RequestBody dan ResponseBody Anotasi Spring

1. Pengenalan Dalam tutorial ringkas ini, kami memberikan gambaran ringkas mengenai anotasi Spring @RequestBody dan @ResponseBody . 2. @RequestBody Ringkasnya, yang @RequestBody anotasi memetakan HttpRequest badan dengan pemindahan atau objek domain, membolehkan deserialization automatik daripada inbound HttpRequest badan ke objek Java.

Read More

  Algoritma Breadth-First Search di Java

Algoritma Breadth-First Search di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan belajar mengenai algoritma Breadth-First Search, yang membolehkan kita mencari simpul di pokok atau grafik dengan melalui simpul mereka lebar pertama dan bukan kedalaman pertama. Pertama, kita akan mengkaji sedikit teori mengenai algoritma ini untuk pokok dan grafik.

Read More

  Pencarian Pertama Kedalaman di Java

Pencarian Pertama Kedalaman di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan meneroka carian Kedalaman-pertama di Java. Pencarian Depth-first (DFS) adalah algoritma traversal yang digunakan untuk struktur data Tree dan Graph. Pencarian pertama yang mendalam dilakukan di setiap cabang sebelum bergerak untuk meneroka cabang lain .

Read More

  Bootstrapping Hibernate 5 dengan Spring

Bootstrapping Hibernate 5 dengan Spring

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara bootstrap Hibernate 5 dengan Spring , menggunakan konfigurasi Java dan XML. Artikel ini memberi tumpuan kepada Spring MVC. Artikel kami Spring Boot with Hibernate menerangkan cara menggunakan Hibernate di Spring Boot. 2. Integrasi Musim Bunga Bootstrapping a SessionFactory dengan API Hibernate asli agak rumit dan akan membawa kita beberapa baris kod (lihat dokumentasi rasmi sekiranya anda benar-benar perlu melakukannya).

Read More

  Memohon Perkhidmatan Web SOAP di Java

Memohon Perkhidmatan Web SOAP di Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana membina klien SOAP di Java dengan JAX-WS RI . Pertama, kami akan menghasilkan kod pelanggan menggunakan utiliti wsimport , dan kemudian mengujinya menggunakan JUnit. Bagi mereka yang memulakannya, pengenalan kami kepada JAX-WS memberikan latar belakang yang hebat mengenai perkara ini.

Read More

  Panduan Pantas untuk Java StringTokenizer

Panduan Pantas untuk Java StringTokenizer

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ringkas ini, kita akan meneroka kelas asas di Java - the StringTokenizer . 2. StringTokenizer The StringTokenizer kelas membantu kita berpecah Strings ke dalam pelbagai token. StreamTokenizer memberikan fungsi yang serupa tetapi kaedah tokenisasi jauh lebih mudah daripada yang digunakan oleh kelas StreamTokenizer .

Read More

  Panduan Membuat dan Menjalankan Fail Jar di Java

Panduan Membuat dan Menjalankan Fail Jar di Java

1. Gambaran keseluruhan Biasanya, lebih mudah untuk menggabungkan banyak fail kelas Java ke dalam satu fail arkib. Dalam tutorial ini, kita akan membahas selok-belok bekerja dengan fail jar - atau J ava AR chive - di Java. Secara khusus, kami akan menggunakan aplikasi mudah dan meneroka pelbagai cara untuk mengemas dan menjalankannya sebagai balang.

Read More

  Membalikkan Senarai Terpaut di Java

Membalikkan Senarai Terpaut di Java

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kami akan melaksanakan dua algoritma pembalikan senarai terpaut di Java. 2. Struktur Data Senarai Berkaitan Senarai terpaut adalah struktur data linier di mana penunjuk dalam setiap elemen menentukan urutan. Setiap elemen senarai tertaut mengandungi medan data untuk menyimpan data senarai dan medan penunjuk untuk menunjuk ke elemen seterusnya dalam urutan.

Read More

  ClassNotFoundException vs NoClassDefFoundError

ClassNotFoundException vs NoClassDefFoundError

1. Pengenalan Kedua ClassNotFoundException dan NoClassDefFoundError berlaku apabila JVM tidak dapat mencari kelas yang diminta di classpath. Walaupun kelihatan biasa, terdapat beberapa perbezaan inti antara keduanya. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan beberapa sebab kejadiannya dan penyelesaiannya.

Read More

  Objek Tidak Berubah di Jawa

Objek Tidak Berubah di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ini, kita akan mengetahui apa yang menjadikan objek tidak berubah, bagaimana mencapai kebolehubahan di Jawa, dan kelebihan apa yang dilakukan dengan melakukannya. 2. Apakah Objek yang Tidak Berubah? Objek yang tidak berubah adalah objek yang keadaan dalamannya tetap berterusan setelah ia diciptakan sepenuhnya .

Read More

  Anotasi Spring @RequestParam

Anotasi Spring @RequestParam

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan menerangkan anotasi @RequestParam Spring dan atributnya. Ringkasnya, kita dapat menggunakan @RequestParam untuk mengekstrak parameter pertanyaan, parameter bentuk, dan bahkan fail dari permintaan tersebut. 2. Pemetaan Ringkas Katakan bahawa kita mempunyai titik akhir / api / musuh yang mengambil parameter pertanyaan yang disebut id : @GetMapping("/api/foos") @ResponseBody public String getFoos(@RequestParam String id) { return "ID: " + id; } Dalam contoh ini, kami menggunakan @RequestParam untuk mengekstrak parameter pertanyaan

Read More

  Bekerja Dengan Peta Menggunakan Aliran

Bekerja Dengan Peta Menggunakan Aliran

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan beberapa contoh bagaimana untuk menggunakan Java Stream suntuk bekerjasama dengan Peta s. Perlu diingat bahawa beberapa latihan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan struktur data Peta dua arah , tetapi kami berminat di sini dalam pendekatan fungsional.

Read More

  Anotasi Teras Musim Bunga

Anotasi Teras Musim Bunga

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri: • Anotasi Inti Musim Bunga (artikel semasa) • Anotasi Web Musim Semi • Anotasi Boot Musim Semi • Anotasi Penjadualan Musim Bunga • Anotasi Data Musim Semi • Anotasi Kacang Musim Bunga 1. Gambaran keseluruhan Kita boleh memanfaatkan keupayaan enjin Spring DI menggunakan anotasi dalam org.springframew

Read More

  Pemilihan Susun di Jawa

Pemilihan Susun di Jawa

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Selection Sort , melihat pelaksanaannya di Java, dan menganalisis kinerjanya. 2. Tinjauan Algoritma Pemilihan Urutan bermula dengan elemen pada kedudukan 1 dari susunan yang tidak disusun dan mengimbas elemen seterusnya untuk mencari unsur terkecil .

Read More

  Pengenalan Primitif Java

Pengenalan Primitif Java

1. Gambaran keseluruhan Bahasa Pengaturcaraan Java mempunyai lapan jenis data primitif. Dalam artikel ini, kita akan mengingat semula apa yang primitif dan mengatasinya. 2. Jenis Data Primitif Lapan primitif yang ditentukan dalam Java adalah int , byte , pendek , panjang , float , double , boolean , dan char - yang tidak dianggap objek dan mewakili nilai mentah.

Read More

  MD5 Hashing di Java

MD5 Hashing di Java

Java Teratas Saya baru sahaja mengumumkan kursus Learn Spring yang baru , yang berfokus pada asas-asas Spring 5 dan Spring Boot 2: >> SEMAK KURSUS 1. Gambaran keseluruhan MD5 adalah fungsi hash kriptografi yang banyak digunakan, yang menghasilkan hash 128 bit. Dalam artikel ini, kita akan melihat pendekatan yang berbeza untuk membuat hash MD5 menggunakan pelbagai perpustakaan Java .

Read More

  Membandingkan Objek di Java

Membandingkan Objek di Java

1. Pengenalan Membandingkan objek adalah ciri penting bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. Dalam tutorial ini, kita akan melihat beberapa ciri bahasa Java yang memungkinkan kita membandingkan objek. Selain itu, kita akan melihat ciri-ciri tersebut di perpustakaan luaran. 2. == dan ! = Pengendali Mari kita mulakan dengan operator == dan !

Read More

  Menghantar E-mel dengan Java

Menghantar E-mel dengan Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat pengiriman e-mel dengan dan tanpa lampiran - menggunakan perpustakaan mel Java inti. 2. Penyediaan dan Ketergantungan Projek Untuk artikel ini, kami akan menggunakan projek berasaskan Maven sederhana dengan ketergantungan pada perpustakaan mel Java: javax.

Read More

  Hartanah dengan Spring and Spring Boot

Hartanah dengan Spring and Spring Boot

1. Gambaran keseluruhan Tutorial ini akan menunjukkan cara mengatur dan menggunakan sifat pada musim bunga melalui konfigurasi Java dan @PropertySource. Kami juga akan melihat bagaimana hartanah berfungsi di Spring Boot. 2. Daftarkan Fail Properties melalui Anotasi Spring 3.1 juga memperkenalkan anotasi @PropertySource baru sebagai mekanisme yang sesuai untuk menambahkan sumber harta tanah ke persekitaran.

Read More

  Panduan Refleksi Java

Panduan Refleksi Java

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi refleksi Java, yang memungkinkan kita memeriksa atau / dan mengubah atribut runtime kelas, antaramuka, bidang, dan metode. Ini sangat berguna apabila kita tidak mengetahui nama mereka pada waktu penyusunan. Selain itu, kita dapat mewujudkan objek baru, memanggil kaedah, dan mendapatkan atau menetapkan nilai medan menggunakan pantulan.

Read More

  JAX-RS hanyalah API!

JAX-RS hanyalah API!

1. Gambaran keseluruhan Paradigma REST telah wujud selama beberapa tahun sekarang dan masih mendapat banyak perhatian. API RESTful dapat dilaksanakan di Java dengan beberapa cara: anda boleh menggunakan Spring, JAX-RS, atau anda mungkin hanya menulis servlet telanjang anda sendiri jika anda cukup baik dan berani.

Read More

  Runnable vs. Callable di Java

Runnable vs. Callable di Java

1. Gambaran keseluruhan Sejak awal Java, multithreading telah menjadi aspek utama bahasa. Runnable adalah antara muka teras yang disediakan untuk mewakili tugas multi-threaded dan Callable adalah versi Runnable yang ditingkatkan yang ditambahkan di Java 1.5. Dalam artikel ini, kita akan meneroka perbezaan dan aplikasi kedua-dua antara muka.

Read More

  Perbezaan Antara Dua Tarikh di Jawa

Perbezaan Antara Dua Tarikh di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam penulisan ringkas ini, kami akan meneroka pelbagai kemungkinan untuk mengira perbezaan antara dua tarikh di Jawa. 2. Java Teras 2.1. Menggunakan java.util.Date untuk Mencari Perbezaan dalam Hari Mari kita mulakan dengan menggunakan API inti Java untuk melakukan pengiraan dan menentukan jumlah hari antara dua tarikh: @Test public void givenTwoDatesBeforeJava8_whenDifferentiating_thenWeGetSix() throws ParseException { SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy", Locale.

Read More

  Panduan untuk TreeSet di Jawa

Panduan untuk TreeSet di Jawa

1. Gambaran keseluruhan Dalam artikel ini, kita akan melihat bahagian tidak terpisahkan dari Java Collections Framework dan salah satu implementasi Set yang paling popular - TreeSet . 2. Pengenalan kepada TreeSet Ringkasnya, TreeSet adalah koleksi tersusun yang memperluas kelas AbstractSet dan menerapkan antara muka NavigableSet .

Read More

  Log Masuk Borang Keselamatan Spring

Log Masuk Borang Keselamatan Spring

1. Pengenalan Artikel ini akan memberi tumpuan kepada Login dengan Spring Security . Kami akan membina contoh Spring MVC sebelumnya yang sederhana, kerana itu adalah bahagian penting untuk menyiapkan aplikasi web bersama dengan mekanisme log masuk. 2. Pergantungan Maven Semasa bekerja dengan Spring Boot, spring-boot-starter-security starter secara automatik akan merangkumi semua pergantungan seperti spring-security-core , spring-security-web dan spring-security-config antara lain: org.

Read More

  Hubungan Satu-ke-Satu di JPA

Hubungan Satu-ke-Satu di JPA

1. Pengenalan Dalam tutorial ini, kita akan melihat pelbagai cara untuk membuat pemetaan satu lawan satu di JPA. Kami memerlukan pemahaman asas mengenai kerangka Hibernate, jadi sila lihat Panduan Hibernate 5 dengan Spring untuk latar belakang tambahan. 2. Penerangan Anggaplah kita membina Sistem Pengurusan Pengguna dan bos kami meminta kami menyimpan alamat surat untuk setiap pengguna.

Read More

  Semut vs Maven vs Gradle

Semut vs Maven vs Gradle

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri: • Pengenalan kepada Gradle • Semut vs Maven vs Gradle (artikel semasa) • Menulis Plugin Custom Gradle • Membuat Jar Lemak di Gradle 1. Pengenalan Dalam artikel ini, kita akan meneroka tiga alat automasi binaan Java yang menguasai ekosistem JVM - Ant, Maven, dan Gradle . Kami a

Read More