Hitung Luas Bulatan di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menerangkan cara mengira luas bulatan di Jawa.

Kami akan menggunakan formula matematik yang terkenal: r ^ 2 * PI .

2. Kaedah Pengiraan Kawasan Bulatan

Mari buat dahulu kaedah yang akan melakukan pengiraan:

private void calculateArea(double radius) { double area = radius * radius * Math.PI; System.out.println("The area of the circle [radius = " + radius + "]: " + area); }

2.1. Melewati Radius sebagai Argumen Baris Perintah

Sekarang kita dapat membaca argumen baris perintah dan mengira luasnya:

double radius = Double.parseDouble(args[0]); calculateArea(radius);

Semasa kami menyusun dan menjalankan program:

java CircleArea.java javac CircleArea 7

kami akan mendapat output berikut:

The area of the circle [radius = 7.0]: 153.93804002589985

2.2. Membaca Radius dari Papan Kekunci

Cara lain untuk mendapatkan nilai radius adalah dengan menggunakan data input dari pengguna:

Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.println("Please enter radius value: "); double radius = sc.nextDouble(); calculateArea(radius);

Keluarannya sama seperti contoh sebelumnya.

3. Kelas Bulatan

Selain memanggil metode untuk menghitung luas seperti yang kita lihat di bahagian 2, kita juga dapat membuat kelas yang mewakili lingkaran:

public class Circle { private double radius; public Circle(double radius) { this.radius = radius; } // standard getter and setter private double calculateArea() { return radius * radius * Math.PI; } public String toString() { return "The area of the circle [radius = " + radius + "]: " + calculateArea(); } }

Kita harus perhatikan beberapa perkara. Pertama sekali, kami tidak menyimpan kawasan sebagai pemboleh ubah, kerana secara langsung bergantung pada radius, jadi kami dapat menghitungnya dengan mudah. Kedua, kaedah untuk mengira kawasan adalah peribadi kerana kita menggunakannya dalam kaedah toString () . Kaedah toString () tidak boleh memanggil mana-mana kaedah awam di kelas kerana kaedah tersebut boleh diganti dan tingkah laku mereka akan berbeza daripada yang diharapkan.

Kita sekarang dapat menunjukkan objek Lingkaran kita:

Circle circle = new Circle(7);

Keluarannya tentu saja sama seperti sebelumnya.

4. Kesimpulan

Dalam artikel pendek dan intinya ini, kami menunjukkan berbagai cara untuk mengira luas lingkaran menggunakan Java.

Seperti biasa, kod sumber lengkap boleh didapati di GitHub.