Contoh 'Hello World' Java

1. Gambaran keseluruhan

Java adalah bahasa pengaturcaraan untuk tujuan umum yang memfokuskan pada prinsip WORA (Write Once, Run Anywhere).

Ia berjalan pada JVM (Java Virtual Machine) yang bertanggung jawab untuk mengaburkan OS yang mendasari, yang membolehkan program Java berjalan hampir di mana-mana sahaja, dari pelayan aplikasi hingga telefon bimbit.

Semasa belajar bahasa baru, "Hello World" adalah program pertama yang kami tulis.

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari beberapa sintaks Java asas dan menulis program "Hello World" sederhana .

2. Menulis Program Hello World

Mari buka mana-mana IDE atau penyunting teks dan buat fail ringkas bernama HelloWorld.java :

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); } }

Dalam contoh kami, kami telah membuat kelas Java bernama HelloWorld yang mengandungi kaedah utama yang menulis beberapa teks ke konsol.

Ketika kita menjalankan program, Java akan menjalankan metode utama , mencetak "Hello World!" di konsol.

Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita dapat menyusun dan melaksanakan program kita.

3. Menyusun dan Melaksanakan Program

Untuk menyusun program Java, kita perlu memanggil penyusun Java dari baris perintah:

$ javac HelloWorld.java

Pengkompilasi menghasilkan fail HelloWorld.class , yang merupakan versi kod bytecode yang disusun.

Mari jalankan dengan memanggil:

$ java HelloWorld

dan lihat hasilnya:

Hello World!

4. Kesimpulan

Dengan contoh mudah ini, kami membuat kelas Java dengan kaedah utama lalai mencetak rentetan pada konsol sistem.

Kami melihat bagaimana membuat, menyusun, dan melaksanakan program Java dan membiasakan sedikit sintaks asas. Kod dan perintah Java yang kita lihat di sini tetap sama pada setiap OS yang mendukung Java.