Cara Memeriksa sama ada Java Dipasang

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat beberapa cara untuk menentukan apakah Java dipasang pada mesin.

2. Perintah

Pertama, mari kita buka tetingkap perintah atau terminal dan masukkan:

> java -version

Sekiranya Java dipasang dan PATH dikonfigurasi dengan betul, output kami akan serupa dengan:

java version "1.8.0_31" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.31-b07, mixed mode, sharing)

Jika tidak, kita akan melihat mesej ralat seperti yang ada di bawah ini dan kita perlu menyemaknya di tempat lain:

'java' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

Mesej tepat yang kita lihat akan berbeza-beza bergantung pada sistem operasi yang digunakan dan versi Java yang dipasang.

3. Apabila Laluan Tidak Diatur

Pergi ke baris perintah dan menaip java -versi dapat memberitahu kita dengan pasti jika Java dipasang. Namun, jika kita melihat pesan ralat, Java mungkin masih terpasang - kita hanya perlu menyiasat lebih lanjut.

Banyak perbincangan mengenai penggunaan java -versi menyebutkan pembolehubah persekitaran JAVA_HOME. Ini mengelirukan kerana JAVA_HOME tidak akan mempengaruhi hasil versi java kami .

Selain itu, JAVA_HOME harus menunjukkan JDK dan aplikasi lain yang menggunakan ciri JDK, seperti Maven, menggunakannya.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila baca artikel kami JAVA_HOME harus menunjukkan JDK dan cara menetapkan JAVA_HOME.

Oleh itu, mari kita cari cara alternatif untuk mencari Java, sekiranya baris perintah gagal.

3.1. Windows 10

Di Windows, kita dapat menemuinya dalam senarai Aplikasi:

 1. Tekan Butang Mula
 2. Tatal ke bawah senarai aplikasi ke J
 3. Buka folder Java
 4. Klik Tentang Java

Kami juga dapat melihat Program dan Ciri yang dipasang:

 1. Di bar Cari , ketik Panel Kawalan
 2. Klik Program
 3. Sekiranya ikon Java ada, maka Java dipasang
 4. Jika tidak, klik Program dan Ciri, dan cari versi Java yang dipasang di J's

3.2. Mac OS X

Untuk melihat apakah Java 7 atau lebih tinggi dipasang pada Mac kita dapat:

 1. Pergi ke Keutamaan Sistem
 2. Cari ikon Java

Untuk versi Java yang lebih awal, kita perlu:

 1. Buka Pencari
 2. Pergi ke folder Aplikasi
 3. Pergi ke folder Utiliti
 4. Cari aplikasi Java Preferences

3.3. * Tidak

Terdapat beberapa pengurus pakej yang berbeza di dunia * nix.

Dalam sebaran berasaskan Debian, kita dapat menggunakan perintah carian bakat :

$ sudo aptitude search jdk jre

Sekiranya terdapat i sebelum hasilnya, itu bermaksud pakej dipasang:

... i oracle-java8-jdk - Java™ Platform, Standard Edition 8 Develop ...

4. Alat Perintah Lain

Selain java -version, ada beberapa alat baris perintah lain yang dapat kita gunakan untuk belajar tentang pemasangan Java kita.

4.1. Windows di mana Perintah

Di Windows, kita dapat menggunakan perintah mana untuk mencari di mana java.exe kita berada:

> where java

Dan output kami akan kelihatan seperti:

C:\Apps\Java\jdk1.8.0_31\bin\java.exe

Namun, seperti java -version , perintah ini hanya berguna jika pemboleh ubah persekitaran PATH kita menunjuk ke direktori tong sampah.

4.2. Mac OS X dan * nix yang dan WhereIs

Dalam sistem * nix atau pada Mac di aplikasi Terminal, kita dapat menggunakan perintah mana :

$ which java

Output memberitahu kita di mana perintah Java:

/usr/bin/java

Sekarang mari kita menggunakan WhereIs arahan:

$ whereis java -b

The WhereIs perintah juga memberikan kita jalan untuk pemasangan Java kami:

/usr/bin/java

Seperti java -versi , perintah ini hanya akan menemui Java jika berada di jalan. Kita dapat menggunakannya ketika kita memasang Java tetapi ingin mengetahui dengan tepat apa yang akan dijalankan ketika kita menggunakan perintah java .

5. Kesimpulan

Dalam artikel pendek ini, kami membincangkan bagaimana untuk mengetahui apakah Java dipasang pada mesin Windows 10, Mac OS X atau Linux / Unix walaupun tidak menggunakan PATH.

Kami juga melihat beberapa arahan berguna untuk mencari pemasangan Java kami.