Collections.emptyList () vs. Contoh Senarai Baru

1. Pengenalan

Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menggambarkan perbezaan antara Collections.emptyList () dan contoh senarai baru.

2. Ketidakkekalan

Perbezaan inti antara java.util.Collections.emptyList () dan senarai baru contohnya ArrayList baru () adalah kebolehubahan.

Collections.emptyList () mengembalikan senarai ( java.util.Collections.EmptyList ) yang tidak dapat diubah suai.

Semasa membuat contoh senarai baru, anda dapat mengubahnya bergantung pada pelaksanaannya:

@Test public void givenArrayList_whenAddingElement_addsNewElement() { List mutableList = new ArrayList(); mutableList.add("test"); assertEquals(mutableList.size(), 1); assertEquals(mutableList.get(0), "test"); } @Test(expected = UnsupportedOperationException.class) public void givenCollectionsEmptyList_whenAdding_throwsException() { List immutableList = Collections.emptyList(); immutableList.add("test"); }

3. Penciptaan Objek

Collection.emptyList () membuat contoh senarai kosong baru hanya sekali , seperti yang ditunjukkan dalam kod sumber:

public static final List EMPTY_LIST = new EmptyList(); public static final  List emptyList() { return (List) EMPTY_LIST; }

4. Kebolehbacaan

Apabila anda ingin membuat senarai kosong secara eksplisit, maka Collections.emptyList () menyatakan niat asalnya dengan lebih baik, misalnya ArrayList baru () .

5. Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami telah memfokus pada perbezaan antara Koleksi.emptyList () dan contoh senarai baru.

Seperti biasa, kod sumber penuh tersedia di GitHub.