Gelung Tak Terhingga di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan meneroka cara untuk membuat gelung tak terhingga di Java.

Ringkasnya, gelung tak terhingga adalah urutan arahan yang gelung tanpa henti apabila keadaan penamatan tidak dipenuhi. Membuat gelung tanpa batas mungkin merupakan kesalahan pengaturcaraan, tetapi mungkin juga disengaja berdasarkan tingkah laku aplikasi.

2. Menggunakan sambil

Mari mulakan dengan gelung sementara . Di sini kita akan menggunakan true boolean true untuk menulis keadaan loop sementara :

public void infiniteLoopUsingWhile() { while (true) { // do something } }

3. Menggunakan untuk

Sekarang, mari kita gunakan untuk gelung untuk mencipta gelung tak terhingga:

public void infiniteLoopUsingFor() { for (;;) { // do something } }

4. Menggunakan do-while

Gelung tak terhingga juga dapat dibuat menggunakan gelung do-while yang kurang biasa di Java. Di sini keadaan gelung dinilai setelah pelaksanaan pertama:

public void infiniteLoopUsingDoWhile() { do { // do something } while (true); }

5. Kesimpulan

Walaupun dalam kebanyakan kes, kita tidak akan membuat gelung yang tidak terbatas, tetapi mungkin ada beberapa kes di mana kita perlu membuatnya. Dalam senario seperti itu, gelung akan berhenti ketika aplikasi keluar.

Contoh kod di atas boleh didapati di repositori GitHub.