Hitung Peratusan di Jawa

1. Pengenalan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan menerapkan program CLI untuk menghitung peratusan di Java.

Tetapi pertama, mari kita tentukan bagaimana mengira peratusan secara matematik.

2. Rumus Matematik

Dalam matematik, peratusan adalah angka atau nisbah yang dinyatakan sebagai pecahan 100. Selalunya dilambangkan menggunakan tanda persen, "%".

Mari kita fikirkan pelajar yang memperoleh markah x daripada jumlah markah y. Formula untuk mengira markah peratusan yang diperoleh oleh pelajar tersebut adalah:

peratusan = (x / y) * 100

3. Program Java

Sekarang kita sudah jelas bagaimana menghitung peratusan secara matematik, mari kita bina program di Java untuk menghitungnya:

public class PercentageCalculator { public double calculatePercentage(double obtained, double total) { return obtained * 100 / total; } public static void main(String[] args) { PercentageCalculator pc = new PercentageCalculator(); Scanner in = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter obtained marks:"); double obtained = in.nextDouble(); System.out.println("Enter total marks:"); double total = in.nextDouble(); System.out.println( "Percentage obtained: " + pc.calculatePercentage(obtained, total)); } }

Program ini mengambil markah pelajar (markah yang diperoleh dan jumlah markah) dari CLI dan kemudian memanggil kaedah calculPercentage () untuk mengira peratusan daripadanya.

Di sini kami telah memilih dua kali ganda sebagai jenis data untuk input dan output kerana dapat menyimpan nombor perpuluhan dengan ketepatan hingga 16 digit. Oleh itu, ia harus mencukupi untuk kes penggunaan kita.

4. Keluaran

Mari jalankan program ini dan lihat hasilnya:

Enter obtained marks: 87 Enter total marks: 100 Percentage obtained: 87.0 Process finished with exit code 0

5. Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami melihat bagaimana mengira peratusan secara matematik dan kemudian menulis program Java CLI untuk menghitungnya.

Akhirnya, seperti biasa, kod yang digunakan dalam contoh boleh didapati di GitHub.