Dapatkan Tarikh, Masa dan Cap Waktu Terkini di Java 8

1. Pengenalan

Artikel ringkas ini menerangkan bagaimana kita dapat cap tarikh, waktu semasa dan waktu semasa di Java 8.

2. Tarikh Semasa

Pertama, mari kita gunakan java.time.LocalDate untuk mendapatkan tarikh sistem semasa:

LocalDate localDate = LocalDate.now();

Untuk mendapatkan tarikh di zon waktu lain kita boleh menggunakan LocalDate.now (ZoneId) :

LocalDate localDate = LocalDate.now(ZoneId.of("GMT+02:30"));

Kita juga boleh menggunakan java.time.LocalDateTime untuk mendapatkan contoh LocalDate:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now(); LocalDate localDate = localDateTime.toLocalDate();

3. Masa Semasa

Dengan java.time.LocalTime , mari kita dapatkan semula masa sistem semasa:

LocalTime localTime = LocalTime.now();

Untuk mendapatkan waktu semasa dalam zon waktu tertentu, kita dapat menggunakan LocalTime.now (ZoneId) :

LocalTime localTime = LocalTime.now(ZoneId.of("GMT+02:30"));

Kita juga boleh menggunakan java.time.LocalDateTime untuk mendapatkan contoh LocalTime:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now(); LocalTime localTime = localDateTime.toLocalTime();

4. Cap Masa Semasa

Gunakan java.time.Instant untuk mendapatkan cap waktu dari zaman Java. Menurut JavaDoc, "epok-detik diukur dari zaman Java standard 1970-01-01T00: 00: 00Z, di mana instan selepas zaman mempunyai nilai positif:

Instant instant = Instant.now(); long timeStampMillis = instant.toEpochMilli();

Kami mungkin memperoleh bilangan detik-detik zaman:

Instant instant = Instant.now(); long timeStampSeconds = instant.getEpochSecond();

5. Kesimpulan

Dalam tutorial ini kami memfokuskan penggunaan java.time. * Untuk mendapatkan cap tarikh, masa dan waktu terkini.

Seperti biasa, kod untuk artikel tersebut terdapat di GitHub.