Struktur Kawalan di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam pengertian yang paling asas, program adalah senarai arahan. Struktur kawalan adalah blok pengaturcaraan yang dapat mengubah jalan yang kita ambil melalui petunjuk tersebut.

Dalam tutorial ini, kita akan meneroka struktur kawalan di Jawa.

Terdapat tiga jenis struktur kawalan:

  • Cabang Bersyarat, yang kami gunakan untuk memilih antara dua atau lebih jalan. Terdapat tiga jenis di Java: jika / lain / lain jika , operator dan pertukaran terner .
  • Gelung yang digunakan untuk berulang melalui pelbagai nilai / objek dan berulang kali menjalankan blok kod tertentu. Jenis gelung asas di Java adalah untuk , sementara dan lakukan sementara .
  • Penyataan Cabang, yang digunakan untuk mengubah aliran kawalan dalam gelung. Terdapat dua jenis di Java: rehat dan teruskan .

2. Sekiranya / Lain-lain / Jika

The jika / pun kenyataan adalah yang paling asas struktur kawalan, tetapi juga boleh dikatakan sebagai asas yang membuat keputusan dalam pengaturcaraan.

Manakala jika boleh digunakan dengan sendirinya, yang paling biasa digunakan-senario itu memilih antara dua laluan dengan jika / lain :

if (count > 2) { System.out.println("Count is higher than 2"); } else { System.out.println("Count is lower or equal than 2"); }

Secara teorinya, kita dapat membuat rantai atau sarang tanpa had jika / lain-lain halangan tetapi ini akan merosakkan kebolehbacaan kod, dan oleh itu tidak dinasihatkan.

Kami akan menerangkan pernyataan alternatif dalam artikel ini.

3. Pengendali Ternary

Kita boleh menggunakan operator ternary sebagai ungkapan ringkas yang berfungsi seperti pernyataan if / else .

Mari kita lihat contoh jika / yang lain :

if (count > 2) { System.out.println("Count is higher than 2"); } else { System.out.println("Count is lower or equal than 2"); }

Kita boleh merefleksikannya dengan terary seperti berikut:

System.out.println(count > 2 ? "Count is higher than 2" : "Count is lower or equal than 2");

Walaupun ternary boleh menjadi kaedah yang baik untuk membuat kod kita lebih mudah dibaca, itu tidak selalu menjadi pengganti yang baik untuk jika / yang lain.

4. Suis

Sekiranya kita mempunyai banyak kes untuk dipilih, kita dapat menggunakan pernyataan beralih .

Mari kita lihat lagi contoh ringkas:

int count = 3; switch (count) { case 0: System.out.println("Count is equal to 0"); break; case 1: System.out.println("Count is equal to 1"); break; default: System.out.println("Count is either negative, or higher than 1"); break; }

Tiga atau lebih pernyataan jika / yang lain sukar dibaca. Sebagai salah satu jalan penyelesaian yang mungkin, kita boleh menggunakan suis, seperti yang dilihat di atas.

Dan juga perlu diingat bahawa suis mempunyai batasan ruang lingkup dan input yang perlu kita ingat sebelum menggunakannya.

5. Gelung

Kami menggunakan gelung apabila perlu mengulang kod yang sama beberapa kali berturut-turut.

Mari kita lihat satu contoh yang cepat setanding untuk dan manakala jenis gelung:

for (int i = 1; i <= 50; i++) { methodToRepeat(); } int whileCounter = 1; while (whileCounter <= 50) { methodToRepeat(); whileCounter++; } 

Kedua-dua blok kod di atas akan memanggil kaedahToRepeat 50 kali.

6. Rehat

Kita perlu menggunakan break untuk keluar lebih awal dari gelung.

Mari lihat contoh ringkas:

List names = getNameList(); String name = "John Doe"; int index = 0; for ( ; index < names.length; index++) { if (names[index].equals(name)) { break; } }

Di sini, kami mencari nama dalam senarai nama, dan kami mahu berhenti mencari setelah kami menjumpainya.

Gelung biasanya akan selesai, tetapi kami menggunakan rehat di sini untuk membuat pintasan dan keluar lebih awal.

7. Teruskan

Ringkasnya, lanjutkan kaedah untuk melewatkan sisa gelung yang kita ada:

List names = getNameList(); String name = "John Doe"; String list = ""; for (int i = 0; i < names.length; i++) { if (names[i].equals(name)) { continue; } list += names[i]; }

Di sini, kami melangkau menambahkan nama pendua ke dalam senarai.

Seperti yang telah kita lihat di sini, rehat dan meneruskan dapat berguna semasa melakukan lelaran, walaupun sering ditulis semula dengan pernyataan pengembalian atau logik lain.

8. Kesimpulannya

Dalam artikel ringkas ini, kami belajar apa struktur kontrol dan bagaimana menggunakannya untuk menguruskan kawalan aliran dalam program Java kami.

Semua kod yang disajikan dalam artikel ini boleh didapati di GitHub.