Panduan untuk Gelung Java

1. Gambaran keseluruhan

Dalam artikel ini, kita akan melihat aspek inti dari bahasa Java - melaksanakan pernyataan atau sekumpulan pernyataan berulang kali - menggunakan gelung.

2. Pengenalan Gelung

Dalam bahasa pengaturcaraan, perulangan adalah ciri yang memudahkan pelaksanaan sekumpulan arahan sehingga ekspresi Boolean yang dikendalikan dinilai menjadi salah .

Java menyediakan pelbagai jenis gelung untuk memenuhi keperluan pengaturcaraan. Setiap gelung mempunyai tujuan tersendiri dan kes penggunaan yang sesuai untuk dilayan.

Berikut adalah jenis gelung yang dapat kita temukan di Java:

  • Mudah untuk gelung
  • Disempurnakan untuk setiap gelung
  • Semasa gelung
  • Gelung Do-While

3. Untuk Gelung

A for loop adalah struktur kawalan yang membolehkan kita mengulangi operasi tertentu dengan meningkatkan dan menilai pembilang gelung.

Untuk contoh terperinci, lihat jawatan khusus: Java For Loop.

4. Semasa Gelung

The while loop adalah pernyataan gelung paling asas di Java. Ia mengulangi pernyataan atau sekumpulan pernyataan sementara ekspresi Boolean yang dikendalikan adalah benar.

Untuk contoh terperinci, lihatlah post yang dikhaskan: Java While Loop.

5. Gelung Do-While

Gelung do-while berfungsi seperti gelung sementara kecuali fakta bahawa penilaian keadaan pertama berlaku selepas lelaran pertama gelung.

Untuk contoh terperinci, lihat jawatan khusus: Java Do-While Loop.

6. Kesimpulannya

Dalam tutorial ringkas ini, kami menunjukkan pelbagai jenis gelung yang tersedia dalam bahasa pengaturcaraan Java.

Kami juga melihat bagaimana setiap gelung berfungsi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan kes penggunaan yang sesuai. Kami membincangkan keadaan yang sesuai untuk pelaksanaan gelung tertentu.

Seperti biasa, contoh boleh didapati di GitHub.