Menggunakan Math.pow di Java

1. Gambaran keseluruhan

Kekuatan nombor bermaksud berapa kali menggunakan nombor tersebut dalam pendaraban. Ini dapat dikira dengan mudah di Jawa.

2. Contoh Math.pow

Sebelum melihat contohnya, mari lihat tandatangan kaedah:

public double pow(double a, double b)

Kaedah ini menimbulkan satu kepada kuasa b dan mengembalikan hasilnya sebagai double . Dengan kata lain, a digandakan dengan sendirinya b kali ganda.

Mari lihat contoh mudah sekarang:

int intResult = (int) Math.pow(2, 3);

Output akan menjadi 8. komen Sila bahawa yang int pemutus dalam contoh di atas diperlukan jika kita ingin mempunyai Integer keputusan.

Sekarang mari kita gandakan dua kali sebagai hujah dan lihat hasilnya:

double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

Keluarannya ialah 74.08800000000001.

Di sini kami tidak memberikan hasilnya ke int kerana kami berminat dengan nilai berganda . Oleh kerana kita mempunyai nilai ganda , kita dapat dengan mudah mengkonfigurasi dan menggunakan DecimalFormat untuk membundarkan nilai menjadi dua tempat perpuluhan, menghasilkan 74.09:

DecimalFormat df = new DecimalFormat(".00"); double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

3. Kesimpulannya

Dalam artikel ringkas ini, kita telah melihat bagaimana menggunakan kaedah Math.pow () Java untuk mengira kekuatan pangkalan yang diberikan.

Seperti biasa, kod sumber penuh boleh didapati di GitHub.