Gantikan Karakter pada Indeks Tertentu dalam Rentetan di Java

1. Pengenalan

Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menunjukkan cara mengganti watak pada indeks tertentu dalam String di Java.

Kami akan membentangkan empat pelaksanaan kaedah mudah yang menggunakan String yang asli , watak dan indeks di mana kita perlu menggantinya.

2. Menggunakan Array Karakter

Mari kita mulakan dengan pendekatan sederhana, dengan menggunakan array char.

Di sini, ideanya adalah untuk menukar String menjadi char [] dan kemudian menetapkan char baru pada indeks yang diberikan. Akhirnya, kami membina String yang dikehendaki dari tatasusunan itu.

public String replaceCharUsingCharArray(String str, char ch, int index) { char[] chars = str.toCharArray(); chars[index] = ch; return String.valueOf(chars); }

Ini adalah pendekatan reka bentuk tahap rendah dan memberi kita banyak fleksibiliti.

3. Menggunakan Kaedah substring

Pendekatan peringkat yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan subrentetan () kaedah yang String kelas.

Ia akan membuat String baru dengan menggabungkan substring String yang asal sebelum indeks dengan watak baru dan substring String yang asal selepas indeks:

public String replaceChar(String str, char ch, int index) { return str.substring(0, index) + ch + str.substring(index+1); } 

4. Menggunakan StringBuilder

Kita boleh mendapatkan kesan yang sama dengan menggunakan StringBuilder . Kita boleh mengganti watak pada indeks tertentu menggunakan kaedah setCharAt ():

public String replaceChar(String str, char ch, int index) { StringBuilder myString = new StringBuilder(str); myString.setCharAt(index, ch); return myString.toString(); }

5. Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami memfokuskan pada beberapa cara untuk mengganti watak pada indeks tertentu dalam String menggunakan Java .

Contoh rentetan tidak berubah, jadi kita perlu membuat rentetan baru atau menggunakan StringBuilder untuk memberi kita kebolehubahan.

Seperti biasa, kod sumber lengkap untuk tutorial di atas boleh didapati di GitHub.