Mengira Logaritma di Jawa

1. Pengenalan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan belajar bagaimana mengira logaritma di Java. Kami akan merangkumi logaritma biasa dan semula jadi serta logaritma dengan asas tersuai.

2. Logaritma

Logaritma adalah formula matematik yang mewakili kekuatan yang mana kita mesti menaikkan nombor tetap (asas) untuk menghasilkan nombor yang diberikan.

Dalam bentuk termudah, ia menjawab soalan: Berapa kali kita mengalikan satu nombor untuk mendapatkan nombor yang lain?

Kita dapat menentukan logaritma dengan persamaan berikut:

betul-betul jika

3. Mengira Logaritma Biasa

Logaritma asas 10 disebut logaritma biasa.

Untuk mengira logaritma biasa di Java, kita hanya boleh menggunakan kaedah Math.log10 () :

@Test public void givenLog10_shouldReturnValidResults() { assertEquals(Math.log10(100), 2); assertEquals(Math.log10(1000), 3); }

4. Mengira Logaritma Asli

Logaritma asas e disebut logaritma semula jadi.

Untuk mengira logaritma semula jadi di Java, kami menggunakan kaedah Math.log () :

@Test public void givenLog10_shouldReturnValidResults() { assertEquals(Math.log(Math.E), 1); assertEquals(Math.log(10), 2.30258); }

5. Mengira Logaritma Dengan Pangkalan Tersuai

Untuk mengira logaritma dengan pangkalan khusus di Java, kami menggunakan identiti berikut:

@Test public void givenCustomLog_shouldReturnValidResults() { assertEquals(customLog(2, 256), 8); assertEquals(customLog(10, 100), 2); } private static double customLog(double base, double logNumber) { return Math.log(logNumber) / Math.log(base); }

6. Kesimpulannya

Dalam tutorial ini, kita telah belajar bagaimana mengira logaritma di Java.

Seperti biasa, kod sumber tersedia di GitHub.