Cara Mencari JAVA_HOME

1. Pengenalan

Dalam catatan ringkas ini, kita akan belajar bagaimana mencari JAVA_HOME di Windows, Mac dan Linux.

Seperti yang kita semua ketahui, JAVA_HOME adalah pemboleh ubah persekitaran yang biasa kita gunakan untuk mencari java eksekusi seperti java dan javac .

2. Cara Khusus Windows untuk Mencari JAVA_HOME

Sekiranya kita menggunakan Windows sebagai sistem operasi, pertama kita perlu membuka baris arahan kita ( cmd ) dan ketik:

echo %JAVA_HOME%

Sekiranya JAVA_HOME ditentukan di persekitaran kita, maka perintah di atas akan mencetaknya.

Atau, kita boleh mencuba:

where java

Yang akan menunjukkan lokasi java yang boleh dilaksanakan.

3. Cara Khusus MacOS dan Linux untuk Mencari JAVA_HOME

Sekiranya kita menggunakan macOS atau Linux, kita boleh membuka terminal dan menaip:

echo $JAVA_HOME

Sekiranya JAVA_HOME ditentukan di persekitaran kita, maka perintah di atas akan mencetaknya.

Atau, kita boleh mencuba:

which java

Yang mungkin hanya menunjukkan kepada kita / usr / bin / java.

Tetapi, sebenarnya ini tidak begitu berguna kerana ia adalah pautan simbolik. Untuk menguraikannya, kami akan menggunakan nama dirn dan pautan baca ;

untuk Linux:

dirname $(dirname $(readlink -f $(which javac)))

dan untuk macOS:

$(dirname $(readlink $(which javac)))/java_home

Hasilnya, perintah ini mencetak folder java yang sedang digunakan.

4. Menggunakan Java untuk Mencari JAVA_HOME

Dan, sekiranya kita dapat menjalankan java sendiri, kita juga mempunyai cara yang hampir bebas platform:

java -XshowSettings:properties -version

Menjalankan perintah ini menghasilkan banyak sifat, salah satunya adalah java.home.

Namun, untuk menguraikannya, kita masih memerlukan alat khusus platform.

Untuk Linux dan macOS , mari gunakan grep :

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 > /dev/null | grep 'java.home' 

Dan untuk Windows, mari kita gunakan findstr :

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 | findstr "java.home"

5. Kesimpulan

Dengan catatan ringkas ini, kami telah belajar bagaimana mencari JAVA_HOME pada sistem operasi yang berbeza.

Sekiranya mereka tidak berfungsi, mungkin kita tidak menetapkan pemboleh ubah JAVA_HOME dengan betul semasa memasang Java.