Tentukan Tarikh Pembuatan Fail di Java

1. Gambaran keseluruhan

JDK 7 memperkenalkan keupayaan untuk mendapatkan tarikh pembuatan fail.

Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana kita boleh mengaksesnya melalui java.nio .

2. Files.getAttribute

Salah satu cara untuk mendapatkan tarikh pembuatan fail adalah dengan menggunakan kaedah Files.getAttribute dengan Path yang diberikan :

try { FileTime creationTime = (FileTime) Files.getAttribute(path, "creationTime"); } catch (IOException ex) { // handle exception }

Jenis creationTime adalah FileTime , tetapi disebabkan kepada fakta bahawa kaedah pulangan Objek, kita perlu membuang ia .

FileTime menyimpan nilai tarikh sebagai atribut cap waktu. Sebagai contoh, ia dapat ditukar menjadi Instan dengan metode toInstant () .

Sekiranya sistem fail tidak menyimpan tarikh penciptaan fail, maka kaedah tersebut akan dikembalikan nol .

3. Fail.readAttribut

Cara lain untuk mendapatkan tarikh penciptaan adalah dengan Files.readAttributes yang, untuk Path tertentu , mengembalikan semua atribut asas fail sekaligus:

try { BasicFileAttributes attr = Files.readAttributes(path, BasicFileAttributes.class); FileTime fileTime = attr.creationTime(); } catch (IOException ex) { // handle exception }

Kaedah ini mengembalikan BasicFileAttributes, yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan atribut asas fail. Kaedah createTime () mengembalikan tarikh penciptaan fail sebagai FileTime .

Kali ini, jika sistem fail tidak menyimpan tarikh membuat fail, maka kaedah tersebut akan mengembalikan tarikh terakhir yang diubah . Sekiranya tarikh terakhir yang diubah tidak disimpan, maka zaman (01.01.1970) akan dikembalikan.

4. Kesimpulan

Dalam tutorial ini, kami telah belajar bagaimana menentukan tarikh pembuatan fail di Java. Secara khusus, kami mengetahui bahawa kami dapat melakukannya dengan Files.getAttribute dan Files.readAttributes .

Seperti biasa, kod contoh boleh didapati di GitHub.