Rentetan Bersama dengan Groovy

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ini, kita akan melihat beberapa cara untuk menggabungkan String menggunakan Groovy. Perhatikan bahawa jurubahasa dalam talian Groovy sangat berguna di sini.

Kami akan mulakan dengan menentukan pemboleh ubah numOfWonder , yang akan kami gunakan sepanjang contoh kami:

def numOfWonder = 'seven'

2. Pengendali Gabungan

Cukup sederhana, kita boleh menggunakan operator + untuk menyertai String s:

'The ' + numOfWonder + ' wonders of the world' 

Begitu juga, Groovy juga menyokong operator << shift kiri:

'The ' << numOfWonder << ' wonders of ' << 'the world'

3. Interpolasi Rentetan

Sebagai langkah seterusnya, kami akan cuba meningkatkan keterbacaan kod menggunakan ungkapan Groovy dalam literal rentetan:

"The $numOfWonder wonders of the world\n"

Ini juga dapat dicapai dengan menggunakan pendakap keriting:

"The ${numOfWonder} wonders of the world\n" 

4. Rentetan berbilang baris

Katakanlah kita mahu mencetak semua keajaiban dunia, maka kita boleh menggunakan petikan tiga kali ganda untuk menentukan String berbilang baris , masih termasuk pemboleh ubah numOfWonder kami :

""" There are $numOfWonder wonders of the world. Can you name them all? 1. The Great Pyramid of Giza 2. Hanging Gardens of Babylon 3. Colossus of Rhode 4. Lighthouse of Alexendra 5. Temple of Artemis 6. Status of Zeus at Olympia 7. Mausoleum at Halicarnassus """

5. Kaedah Gabungan

Sebagai pilihan terakhir, kita akan melihat String 's CONCAT kaedah:

'The '.concat(numOfWonder).concat(' wonders of the world')​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Untuk teks yang sangat panjang, kami mengesyorkan menggunakan StringBuilder atau StringBuffer sebagai gantinya:

new StringBuilder().append('The ').append(numOfWonder).append(' wonders of the world') new StringBuffer().append('The ').append(numOfWonder).append(' wonders of the world')​​​​​​​​​​​​​​​

6. Kesimpulannya

Dalam artikel ini, kami melihat sekilas bagaimana menggabungkan String menggunakan Groovy.

Seperti biasa, kod sumber penuh untuk tutorial ini terdapat di GitHub.