Java - Rentetan kepada Pembaca

Dalam tutorial ringkas ini kita akan melihat bagaimana cara menukar String menjadi Reader , pertama menggunakan Java biasa kemudian Guava dan akhirnya library Commons IO.

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri "Java - Back to Basic" di Baeldung.

1. Dengan Java Plain

Mari mulakan dengan penyelesaian Java:

@Test public void givenUsingPlainJava_whenConvertingStringIntoReader_thenCorrect() throws IOException { String initialString = "With Plain Java"; Reader targetReader = new StringReader(initialString); targetReader.close(); }

Seperti yang anda lihat, StringReader tersedia di luar kotak untuk penukaran sederhana ini.

2. Dengan Jambu Batu

Seterusnya - penyelesaian Jambu Batu:

@Test public void givenUsingGuava_whenConvertingStringIntoReader_thenCorrect() throws IOException { String initialString = "With Google Guava"; Reader targetReader = CharSource.wrap(initialString).openStream(); targetReader.close(); }

Kami menggunakan abstraksi CharSource serba boleh yang membolehkan kami membuka Pembaca daripadanya.

3. Dengan Apache Commons IO

Dan akhirnya - inilah penyelesaian Commons IO, juga menggunakan pelaksanaan Reader yang siap digunakan:

@Test public void givenUsingCommonsIO_whenConvertingStringIntoReader_thenCorrect() throws IOException { String initialString = "With Apache Commons IO"; Reader targetReader = new CharSequenceReader(initialString); targetReader.close(); }

Jadi ada di sana - 3 cara mudah mati untuk menukar String menjadi Reader di Java . Pastikan untuk memeriksa sampel di GitHub.