HttpClient 4 - Dapatkan Kod Status

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial yang sangat pantas ini, saya akan menunjukkan cara mendapatkan dan mengesahkan StatusCode Respons HTTP menggunakan HttpClient 4 .

Sekiranya anda ingin menggali lebih mendalam dan mengetahui perkara menarik lain yang boleh anda lakukan dengan HttpClient - teruskan ke tutorial HttpClient utama .

2. Dapatkan Kod Status dari Respons Http

Setelah menghantar permintaan Http - kami mendapatkan kembali contoh org.apache.http.HttpResponse - yang membolehkan kami mengakses garis status respons, dan secara tersirat Kod Status:

response.getStatusLine().getStatusCode()

Dengan menggunakan ini, kita dapat mengesahkan bahawa kod yang kita terima dari pelayan sememangnya betul :

@Test public void givenGetRequestExecuted_whenAnalyzingTheResponse_thenCorrectStatusCode() throws ClientProtocolException, IOException { HttpClient client = HttpClientBuilder.create().build(); HttpResponse response = client.execute(new HttpGet(SAMPLE_URL)); int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode(); assertThat(statusCode, equalTo(HttpStatus.SC_OK)); }

Perhatikan bahawa kita menggunakan Kod Status yang telah ditentukan juga tersedia di perpustakaan melalui org.apache.http.HttpStatus .

3. Kesimpulannya

Contoh yang sangat mudah ini menunjukkan cara mengambil dan bekerja dengan Kod Status dengan Apache HttpClient 4 .

Pelaksanaan semua contoh dan coretan kod ini terdapat di projek github saya - ini adalah projek berasaskan Eclipse, jadi mudah untuk diimport dan dijalankan sebagaimana adanya.