Java String sama denganIgnoreCase ()

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat pada menentukan apakah dua nilai String sama ketika kita mengabaikan case.

2. Menggunakan EqualIgnoreCase ()

equalsIgnoreCase () menerima String lain dan mengembalikan nilai boolean :

String lower = "equals ignore case"; String UPPER = "EQUALS IGNORE CASE"; assertThat(lower.equalsIgnoreCase(UPPER)).isTrue(); 

3. Menggunakan Apache Commons Lang

Perpustakaan Apache Commons Lang mengandungi kelas yang disebut StringUtils yang menyediakan kaedah yang serupa dengan kaedah di atas, tetapi ia mempunyai faedah tambahan untuk menangani nilai nol :

String lower = "equals ignore case"; String UPPER = "EQUALS IGNORE CASE"; assertThat(StringUtils.equalsIgnoreCase(lower, UPPER)).isTrue(); assertThat(StringUtils.equalsIgnoreCase(lower, null)).isFalse();

4. Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami melihat dengan cepat untuk menentukan apakah dua nilai String sama ketika kita mengabaikan case. Sekarang, keadaan menjadi lebih sukar apabila kita mengantarabangsakan, kerana kepekaan huruf khusus untuk bahasa - nantikan maklumat lebih lanjut.

Dan, seperti biasa, semua contoh kod boleh didapati di GitHub.