Panduan Peningkatan dan Penurunan Pengendali Tidak Berguna di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan secara ringkas kenaikan dan pengurangan pengendali yang tidak tetap di Java.

Kita akan mulakan dengan melihat sintaks diikuti dengan penggunaannya.

2. Operasi Peningkatan dan Penurunan di Jawa

Di Jawa, pengendali kenaikan unary meningkatkan nilai pemboleh ubah oleh satu sementara pengendali penurunan unary menurunkan nilai pemboleh ubah oleh satu.

Kedua-duanya mengemas kini nilai operan ke nilai barunya.

Operan yang diperlukan mestilah pemboleh ubah yang tidak tetap, kerana kita tidak akan dapat mengubah nilainya. Tambahan pula, operan tidak boleh menjadi ungkapan kerana kita tidak dapat memperbaruinya.

Pengendali kenaikan dan penurunan unary mempunyai dua bentuk, iaitu awalan dan pasca perbaikan.

3. Pengendali Pra-Kenaikan dan Pra-Penurunan Pra

Dalam bentuk awalan, operator kenaikan dan penurunan unary muncul di hadapan operan.

Semasa menggunakan bentuk awalan, pertama-tama kita mengemas kini nilai operan dan kemudian kita menggunakan nilai baru dalam ungkapan.

Pertama, mari kita lihat coretan kod menggunakan pengendali unary pra-kenaikan:

int operand = 1; ++operand; // operand = 2 int number = ++operand; // operand = 3, number = 3

Seterusnya, mari kita lihat coretan kod menggunakan pra-pengurangan:

int operand = 2; --operand; // operand = 1 int number = --operand; // operand = 0, number = 0

Seperti yang kita lihat, operator awalan mengubah nilai operan terlebih dahulu, dan kemudian ungkapan selebihnya akan dinilai. Ini dengan mudah boleh menimbulkan kekeliruan jika tertanam dalam ungkapan yang kompleks. Sebaiknya kita menggunakannya pada baris mereka sendiri dan bukannya dalam ungkapan yang lebih besar.

4. Pengendali Tidak Berguna Pasca Peningkatan dan Pasca Penurunan

Dalam borang postfix, pengendali muncul selepas operasi.

Semasa menggunakan borang postfix, pertama kami menggunakan nilai operan dalam ungkapan dan kemudian mengemas kini.

Mari lihat contoh coretan kod menggunakan operator pasca kenaikan:

int operand = 1; operand++; // operand = 2 int number = operand++; // operand = 3, number = 2

Juga, mari kita lihat pasca penurunan:

int operand = 2; operand--; //operand = 1 int number = operand--; // operand = 0, number 1

Begitu juga, pengendali unary pasca kenaikan dan pasca penurunan harus berada pada baris mereka sendiri dan bukannya memasukkannya dalam ungkapan yang lebih besar.

5. Kesimpulan

Dalam tutorial ringkas ini, kami belajar mengenai kenaikan dan pengurangan pengendali yang tidak tetap di Java. Lebih-lebih lagi, kami melihat dua bentuknya: awalan dan postfix. Akhirnya, kami melihat sintaks dan contoh coretan kodnya.

Kod sumber lengkap contoh kami di sini, seperti biasa, ada di GitHub.