Menyenaraikan Nombor Dalam Julat di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ini, kita akan meneroka pelbagai cara untuk menyenaraikan urutan nombor dalam julat.

2. Menyenaraikan Nombor dalam Julat

2.1. Tradisional untuk Gelung

Kita boleh menggunakan gelung tradisional untuk menghasilkan nombor dalam julat yang ditentukan:

public List getNumbersInRange(int start, int end) { List result = new ArrayList(); for (int i = start; i < end; i++) { result.add(i); } return result; }

Kod di atas akan menghasilkan senarai yang mengandungi nombor dari awal (inklusif) hingga akhir (eksklusif).

2.2. JDK 8 IntStream.range

IntStream , diperkenalkan di JDK 8, dapat digunakan untuk menghasilkan angka dalam julat tertentu, meringankan keperluan untuk gelung:

public List getNumbersUsingIntStreamRange(int start, int end) { return IntStream.range(start, end) .boxed() .collect(Collectors.toList()); }

2.3. IntStream.rangeTutup

Pada bahagian sebelumnya, hujungnya adalah eksklusif. Untuk mendapatkan nombor dalam julat di mana akhir adalah inklusif, ada IntStream.rangeClosed :

public List getNumbersUsingIntStreamRangeClosed(int start, int end) { return IntStream.rangeClosed(start, end) .boxed() .collect(Collectors.toList()); }

2.4. IntStream.iterate

Bahagian sebelumnya menggunakan julat untuk mendapatkan urutan nombor. Apabila kita mengetahui berapa banyak nombor dalam urutan yang diperlukan, kita dapat menggunakan IntStream.iterate :

public List getNumbersUsingIntStreamIterate(int start, int limit) { return IntStream.iterate(start, i -> i + 1) .limit(limit) .boxed() .collect(Collectors.toList()); }

Di sini, had parameter menghadkan bilangan elemen untuk melelar atas.

3. Kesimpulannya

Dalam artikel ini, kami melihat pelbagai cara menghasilkan nombor dalam julat.

Coretan kod, seperti biasa, terdapat di GitHub.