Java Byte Array ke InputStream

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini kita akan menggambarkan cara menukar bait sederhana [] ke InputStream , pertama menggunakan java biasa dan kemudian perpustakaan Jambu.

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri "Java - Back to Basic " di Baeldung.

2. Tukar Menggunakan Java

Pertama - mari kita lihat penyelesaian Java :

@Test public void givenUsingPlainJava_whenConvertingByteArrayToInputStream_thenCorrect() throws IOException { byte[] initialArray = { 0, 1, 2 }; InputStream targetStream = new ByteArrayInputStream(initialArray); }

3. Tukarkan Menggunakan Jambu Batu

Seterusnya - mari gunakan bungkus array byte ke dalam Guava ByteSource - yang kemudian membolehkan kita mendapatkan aliran :

@Test public void givenUsingGuava_whenConvertingByteArrayToInputStream_thenCorrect() throws IOException { byte[] initialArray = { 0, 1, 2 }; InputStream targetStream = ByteSource.wrap(initialArray).openStream(); }

Dan di sana anda memilikinya - kaedah mudah untuk membuka InputStream dari pelbagai bait.