Java Semasa Gelung

1. Gambaran keseluruhan

Dalam artikel ini, kita akan melihat aspek inti dari bahasa Java - melaksanakan pernyataan atau sekumpulan pernyataan berulang kali menggunakan loop sementara .

2. Semasa Gelung

The while loop adalah pernyataan gelung paling asas di Java. Ia mengulangi pernyataan atau sekumpulan pernyataan sementara ekspresi Boolean yang dikendalikan adalah benar.

Sintaks loop sementara adalah:

while (Boolean-expression) statement;

Ekspresi Boolean gelung dinilai sebelum lelaran pertama gelung - yang bermaksud bahawa jika keadaan dinilai menjadi salah, gelung itu mungkin tidak dapat dijalankan walaupun sekali.

Mari kita lihat contoh ringkas:

int i = 0; while (i < 5) { System.out.println("While loop: i = " + i++); }

3. Kesimpulannya

Dalam tutorial ringkas ini, kami meneroka Java loop sementara

Seperti biasa, contoh boleh didapati di GitHub.