Gelung Do-While Java

1. Gambaran keseluruhan

Dalam artikel ini, kita akan melihat aspek inti dari bahasa Java - melaksanakan pernyataan atau sekumpulan pernyataan berulang kali menggunakan gelung do-while .

2. Gelung Do-While

The do-manakala gelung berfungsi sama seperti semasa gelung kecuali hakikat bahawa penilaian syarat pertama berlaku selepas lelaran pertama gelung:

do { statement; } while (Boolean-expression);

Mari kita lihat contoh ringkas:

int i = 0; do { System.out.println("Do-While loop: i = " + i++); } while (i < 5);

3. Kesimpulannya

Dalam tutorial ringkas ini, kami menjelajah loop do-while Java .

Seperti biasa, contoh boleh didapati di GitHub.