Bundarkan ke Seratus Terdekat di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kami akan menerangkan cara membundarkan nombor tertentu ke ratus terdekat .

Sebagai contoh:

99 menjadi 100

200.2 menjadi 300

400 menjadi 400

2. Pelaksanaan

Pertama, kita akan memanggil Math.ceil () pada parameter input. Math.ceil () mengembalikan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan argumen. Contohnya, jika input 200.2 Math.ceil () akan kembali 201.

Seterusnya, kami menambah 99 pada hasilnya dan membahagi dengan 100. Kami memanfaatkan pembahagian Integer untuk memangkas bahagian perpuluhan bagi hasil. Akhirnya, kita menggandakan hasil bagi 100 untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Inilah pelaksanaan kami:

static long round(double input) { long i = (long) Math.ceil(input); return ((i + 99) / 100) * 100; };

3. Menguji

Mari kita uji pelaksanaannya:

@Test public void givenInput_whenRound_thenRoundUpToTheNearestHundred() { assertEquals("Rounded up to hundred", 100, RoundUpToHundred.round(99)); assertEquals("Rounded up to three hundred ", 300, RoundUpToHundred.round(200.2)); assertEquals("Returns same rounded value", 400, RoundUpToHundred.round(400)); }

4. Kesimpulan

Dalam artikel ringkas ini, kami telah menunjukkan cara membundarkan nombor hingga ratus terdekat.

Seperti biasa, kod lengkap boleh didapati di GitHub.