Mengakses Maven Properties di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat bagaimana menggunakan pemboleh ubah yang ditentukan dalam pom.xml Maven dari aplikasi Java.

2. Konfigurasi Plugin

Sepanjang contoh ini, kami akan menggunakan Maven Properties Plugin.

Plugin ini akan mengikat fasa menghasilkan-sumber dan membuat fail yang mengandungi pemboleh ubah yang ditentukan dalam pom.xml kami semasa penyusunan. Kita kemudian dapat membaca fail itu pada waktu runtime untuk mendapatkan nilai.

Mari mulakan dengan memasukkan pemalam dalam projek kami:

 org.codehaus.mojo properties-maven-plugin 1.0.0   generate-resources  write-project-properties   ${project.build.outputDirectory}/properties-from-pom.properties     

Seterusnya, kami akan meneruskan dengan memberikan nilai kepada pemboleh ubah kami. Selain itu, kerana kita menentukannya di dalam pom.xml , kita juga boleh menggunakan tempat letak Maven:

 ${project.name} property-from-pom 

3. Sifat Membaca

Kini tiba masanya untuk mengakses harta tanah kami dari konfigurasi. Mari buat kelas utiliti mudah untuk membaca sifat dari fail di classpath:

public class PropertiesReader { private Properties properties; public PropertiesReader(String propertyFileName) throws IOException { InputStream is = getClass().getClassLoader() .getResourceAsStream(propertyFileName); this.properties = new Properties(); this.properties.load(is); } public String getProperty(String propertyName) { return this.properties.getProperty(propertyName); } }

Seterusnya, kami hanya menulis kes kecil yang membaca nilai kami:

PropertiesReader reader = new PropertiesReader("properties-from-pom.properties"); String property = reader.getProperty("my.awesome.property"); Assert.assertEquals("property-from-pom", property);

4. Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami menjalani proses membaca nilai yang ditentukan dalam pom.xml menggunakan Maven Properties Plugin.

Seperti biasa, semua kod boleh didapati di GitHub.