Kalkulator Asas di Jawa

1. Gambaran keseluruhan

Dalam tutorial ini, kami akan melaksanakan Kalkulator Asas di Java yang menyokong operasi penambahan, pengurangan, pendaraban dan pembahagian.

Kami juga akan mengambil operator dan operand sebagai input dan memproses pengiraan berdasarkannya.

2. Persediaan Asas

Pertama, mari tunjukkan beberapa maklumat mengenai kalkulator:

System.out.println("---------------------------------- \n" + "Welcome to Basic Calculator \n" + "----------------------------------"); System.out.println("Following operations are supported : \n" + "1. Addition (+) \n" + "2. Subtraction (-) \n" + "3. Multiplication (*) \n" + "4. Division (/) \n");

Sekarang, mari kita gunakan java.util.Scanner untuk mengambil input pengguna:

Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter an operator: (+ OR - OR * OR /) "); char operation = scanner.next().charAt(0); System.out.println("Enter the first number: "); double num1 = scanner.nextDouble(); System.out.println("Enter the second number: "); double num2 = scanner.nextDouble();

Semasa kita memasukkan input ke dalam sistem, kita perlu mengesahkannya. Sebagai contoh, jika operator tidak +, -, * atau /, maka kalkulator kami harus memanggil input yang tidak baik. Begitu juga, jika kita memasukkan nombor kedua sebagai 0 untuk operasi pembahagian, hasilnya tidak akan baik.

Oleh itu, mari kita laksanakan pengesahan ini.

Pertama, mari fokus pada keadaan ketika pengendali tidak sah:

if (!(operation == '+' || operation == '-' || operation == '*' || operation == '/')) { System.err.println("Invalid Operator. Please use only + or - or * or /"); }

Kemudian kita dapat menunjukkan kesalahan untuk operasi yang tidak sah:

if (operation == '/' && num2 == 0.0) { System.err.println("The second number cannot be zero for division operation."); }

Input pengguna disahkan terlebih dahulu. Selepas itu, hasil pengiraan akan dipaparkan sebagai:

=

3. Memproses Pengiraan

Pertama, kita boleh menggunakan konstruk if-else untuk memproses pengiraan

if (operation == '+') { System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + (num1 + num2)); } else if (operation == '-') { System.out.println(num1 + " - " + num2 + " = " + (num1 - num2)); } else if (operation == '*') { System.out.println(num1 + " x " + num2 + " = " + (num1 * num2)); } else if (operation == '/') { System.out.println(num1 + " / " + num2 + " = " + (num1 / num2)); } else { System.err.println("Invalid Operator Specified."); }

Begitu juga, kita dapat menggunakan pernyataan beralih Java :

switch (operation) { case '+': System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + (num1 + num2)); break; case '-': System.out.println(num1 + " - " + num2 + " = " + (num1 - num2)); break; case '*': System.out.println(num1 + " x " + num2 + " = " + (num1 * num2)); break; case '/': System.out.println(num1 + " / " + num2 + " = " + (num1 / num2)); break; default: System.err.println("Invalid Operator Specified."); break; }

Kita boleh menggunakan pemboleh ubah untuk menyimpan hasil pengiraan. Hasilnya, ia boleh dicetak pada akhir. Dalam kes ini, System.out.println akan digunakan sekali sahaja.

Juga, julat maksimum untuk pengiraan adalah 2147483647. Akibatnya, jika kita melaluinya, kita akan melimpah dari jenis data int . Oleh itu, ia harus disimpan dalam pemboleh ubah jenis data yang lebih besar, misalnya, jenis data berganda .

4. Kesimpulan

Dalam tutorial ini, kami menerapkan Kalkulator Asas di Java, menggunakan dua konstruk yang berbeza. Kami juga memastikan input disahkan sebelum memprosesnya lebih jauh.

Seperti biasa, kodnya tersedia di GitHub.