Analisis Kod Statik di Jawa

Analisis Kod Statik adalah kaedah menganalisis kod sumber program tanpa menjalankannya.

Ia dapat menemui masalah pemformatan, penghapusan penunjuk nol, dan senario mudah lain.

Oleh itu, mari kita terjun ke dalamnya.

>> Pengenalan Metrik Kualiti Kod

Gambaran keseluruhan kecacatan kritikal yang dikesan oleh alat analisis statik.

>> Alat Analisis Statik Java

Cara menggabungkan tiga alat analisis statik yang banyak digunakan dengan Eclipse dan IntelliJ IDEA.

>> PMD

Dalam artikel ringkas ini, kami memperkenalkan PMD - alat yang fleksibel dan sangat dapat dikonfigurasi yang berfokus pada analisis statik kod Java

>> Cobertura

Di sini, kami menunjukkan cara menggunakan Cobertura untuk mengira liputan kod dalam projek Java.

>> CariBug

Kali ini, memberi tumpuan kepada FindBugs.

>> Jacoco

Dalam artikel ini, kita melihat bagaimana memanfaatkan plugin JaCoCo Maven untuk menghasilkan laporan liputan kod untuk projek Java.